Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σερρών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-SER

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σερρών

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Σερρών

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Δημητρίου Υψηλάντου 1

Τοποθεσία

Σέρρες

Περιοχή

Σέρρες

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

62123

Τηλέφωνο

2321055711

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Tο Τμήμα Σερρών των ΓΑΚ ιδρύθηκε με το νόμο 1946 του 1991 (ΦΕΚ 69`Α/ 14-5-1991: "Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις") και άρχισαν να λειτουργούν στην πόλη των Σερρών από το Σεπτέμβριο του 1992.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Στεγάστηκαν αρχικά σε ένα μικρό χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών που ευγενικά παραχώρησε ο Δήμος. Από το 1994 ως σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένο όροφο πολυκατοικίας συνολικού εμβαδού 265 τετραγωνικών μέτρων, απέναντι ακριβώς από το μέγαρο της Νομαρχίας, στην οδό Δ. Υψηλάντου 1.

Συλλογές

Στα ΓΑΚ-Αρχεία νομού Σερρών απόκεινται οι εξής κατηγορίες αρχείων: δημοτικά,διοικητικά, δικαστικά, εκπαιδευτικά, οπτικοακουστικά, συμβολαιογραφικά, ιδιωτικές συλλογές, χαρτογραφικά, εκκλησιαστικά

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Δημητρίου Υψηλάντου 1
Σέρρες, Σέρρες 62123