Μέρος MUN004.03 - Αρχείο Δήμου Νιγρίτας

Πίνακας αστέγων προσφυγικών οικογενειών προσφυγικού συνοικισμού Νιγρίτας δικαιούμενων στέγασης (1) Πίνακας αστέγων προσφυγικών οικογενειών προσφυγικού συνοικισμού Νιγρίτας δικαιούμενων στέγασης (2) Έγκριση από τη Νομαρχία Σερρών επιχορήγησης στην κοινότητα Νιγρίτας για περίθαλψη απόρων προσφύγων Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (1) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (2) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (3) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (4) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (5) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (6) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (7) Μητρώο αρρένων προσφύγων κοινότητας Νιγρίτας (8) Έγγραφο της κοινότητας Νιγρίτας προς το Προσφυγικό Νοσοκομείο Σερρών για τη νοσηλεία άπορου πρόσφυγα Διαβίβαση από τη Νομαρχία Σερρών εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη δυνάτοτητα ανακ... Αίτηση διευθυντή σχολείου προσφυγικού συνοικισμού Θερμών Νιγρίτας προς τη Νομαρχία Σερρών για την... Πίνακας αδήλωτων αρρένων του προσφυγικού συνοικισμού Θερμών Νιγρίτας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-SER MUN004.03

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Νιγρίτας

Ημερομηνία(ες)

  • 1924, 1929, 1930 - 1931 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

25 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Με βάση τις στατιστικές στην επαρχία της Νιγρίτας έως τα τέλη του 1925 εγκαταστάθηκαν 6.429 πρόσφυγες από τη Θράκη και τον Καύκασο. Επιπλέον το 1928 εγκαθίστανται 8.507 πρόσφυγες Έλληνες και Αρμένιοι από την Ανατ. Θράκη, τη Μ. Ασία και τον Πόντο. Το έργο της εγκατάστασης ανέλαβε αρχικά η ΕΑΠ η οποία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύσταση προσφυγικών συνεταιρισμών. Έτσι ιδρύθηκε στη Νιγρίτα Ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός των Προσφύγων και αρχικά για τη στέγασή τους υπεύθυνο ήταν το Ταμείο Στεγάσεως Προσφύγων Νιγρίτας με πρόεδρο τον έμπορο Ηρακλή Παπαπαναγιώτου. Η Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε αργότερα να εισπράξει τα χρέη των αγροτών προσφύγων μετά τη διάλυση της ΕΑΠ το 1930.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Καταστάσεις προσφύγων, Μητρώο αρρένων προσφύγων, αιτήσεις περίθαλψης προσφύγων και αποζημίωση περίθαλψης, έγκριση ανακομιδής οστών από το ορθόδοξο νεκροταφείο Σμύρνης, αυθαίρετες μετακινήσεις αγροτών προσφύγων, πίνακες αδήλωτων προσφύγων μαθητών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες