Συλλογή COL151.01 - Συλλογή Ολυμπίας Χατζηλάρ

Τίτλος κυριότητας οικοπέδου πρόσφυγα στην συνοικία των Σερρών Σιντζιρλί Τζαμί (1) Τίτλος κυριότητας οικοπέδου πρόσφυγα στην συνοικία των Σερρών Σιντζιρλί Τζαμί (2) Τίτλος κυριότητας οικοπέδου πρόσφυγα στην συνοικία των Σερρών Σιντζιρλί Τζαμί (3) Απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος συνοικισμού Σιντζιρλί Τζαμί Σερρών Πιστοποιητικό εγγραφής τίτλου κυριότητας πρόσφυγα στο Υποθηκοφυλάκειο Σερρών Έγγραφο της ΑΤΕ - Τμήμα Εισπράξεως Χρεών Προσφύγων για την έκδοση οριστικού τίτλου κυριότητας Κάτοψη προσφυγικής κατοικίας στο συνοικισμό Ζιντζιρλί Τζαμί στις Σέρρες

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-SER COL151.01

Τίτλος

Συλλογή Ολυμπίας Χατζηλάρ

Ημερομηνία(ες)

  • 1930 - 1963 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 έγγραφα και 2 σχέδια.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ολυμπία Χατζηλάρ ή Χατζηλέρ γεννήθηκε το 1899 στην Πέλτο Προύσης και εγκαταστάθηκε στις Σέρρες. Διέμενε στην οδό Αγησιλάου, στη συνοικία Κιουπλιά μαζί με άλλους πρόσφυγες. Στο δημοτολόγιο Σερρών του 1934 είναι εγγεγραμμένη με το όνομα Χατζηλέρ, το γένος Τσομπανίδου και ως σηροτρόφος, επάγγελμα που ασκούσε πιθανότατα στην πατρίδα της.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Έγγραφα χρεών, κυριότητας οικοπέδου και αδειών οικοδομής. Διάγραμμα συνοικισμού και κατόψεις οικίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες