Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Identity area

Identifier

GRGSA-AIT

Authorized form of name

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Parallel form(s) of name

Other form(s) of name

  • Γ.Α.Κ. Αιτωλοακαρνανίας

Type

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Contact area

Type

Address

Street address

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη

Locality

Mεσολόγγι

Region

Αιτωλοακαρνανία

Country name

Postal code

30200

Telephone

26310 25884, 26310 55074

Fax

Email

Note

Description area

History

Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 160/1977, ΦΕΚ 50/18.2.1977 ως "Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου", ωστόσο λειτούργησε από το Φθινόπωρο του 1988 με αποσπάσεις φιλολόγων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση των παλαιοτέρων ανενεργών Αρχείων των Υπηρεσιών του νομού καθώς και ιδιωτικών Αρχείων, όπως και η εισαγωγή εκκαθαρισμένου νεότερου αρχειακού υλικού, πλούτισαν το περιεχόμενο του Αρχείου. Τα συγκεντρωμένα, μέχρι το 1991, αρχεία αποτέλεσαν τη βάση των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως μετονομάστηκε το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου με το νόμο 1946/91, τα οποία εποπτεύονται πάντα από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, ενώ καταργήθηκαν οι εποπτικές επιτροπές.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας φιλοξενήθηκαν για το διάστημα από το 1988 και μέχρι το Μάιο του 1999 στο ισόγειο της "Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεσολογγίου", οπότε μεταστεγάστηκαν σε τμήμα του πρώην Στρατοπέδου "ΚΑΨΑΛΗ", εκτάσεως 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, παραχωρημένου για 30 έτη με την Απόφαση 23/1992 του Δ.Σ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου χρηματοδοτήθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και εκτελέστηκαν με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διήρκεσαν δε οκτώ περίπου χρόνια.

Holdings

Finding aids, guides and publications

Στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλoακαρνανίας βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικά Αριθμητικά Ευρετήρια σχεδόν του συνόλου των αρχείων και συλλογών

Αναλυτικά Ευρετήρια των συλλογών εφημερίδων και περιοδικών

Κατάλογος-Ευρετήριο του συνόλου των προσκτήσεων των ΓΑΚ-Αιτωλoακαρνανίας

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό το οποίο έχει ενταχθεί στον Αρχειομνήμονα >>
Ψηφιοποίηση συμβολαιογραφικών αρχείων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"|| 2004-2007 >>

Access area

Opening times

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι δε στη διάθεση τόσο των ερευνητών όσο και των υπολοίπων πολιτών που πιθανόν χρειάζονται στοιχεία από τα αρχεία του από τις 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. Το αρχειακό υλικό χορηγείται από τις 08:30π.μ. έως τις 13:30μ.μ.

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Στα Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. του νομού.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

Access points

Access Points

  • Clipboard

Primary contact

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη
Mεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία 30200