Μέρος EDU. 42.2 - Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ατομικό βιβλιάριο δημοδιδασκάλισσας προσφυγικής καταγωγής Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδάσκαλου σχολείου Παπαδατών Μακρυνείας Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα... Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με μετάφραση πιστοποιητικού του Αρχιερα... Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (1) Ακριβές αντίγραφο ένορκης κατάθεσης ενώπιον Ειρηνοδικείου Αθηνών για απώλεια εγγράφου πρόσφυγα (2) Πίνακας προϋπηρεσίας και επιστημονικών προσόντων διδασκάλισσας Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μάστρου ... Πίνακας προϋπηρεσίας δημοδιδασκάλου σχολείου Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας Ακριβές αντίγραφο πτυχίου διδασκάλισσας από τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών Θράκης Ακριβές αντίγραφο πτυχίου νηπιαγωγού από το Ζάππειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 42.2

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1890-1961 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή και συνέχισαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στα ελληνικά σχολεία αφού προσκόμισαν τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τα σχολεία του οθωμανικού κράτους.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών (δασκάλων) προσφυγικής καταγωγής

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-e-n-a-48

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με σχολεία σε προσφυγικούς συνοικισμούς και πρόσφυγες ή προσφυγικής καταγωγής εκπαιδευτικούς δύνανται να αντληθούν από το σύνολο του αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (ΕΚΠ.42) και του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου (ΕΚΠ.43)

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης