Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-AIT

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Αιτωλοακαρνανίας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη

Τοποθεσία

Mεσολόγγι

Περιοχή

Αιτωλοακαρνανία

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

30200

Τηλέφωνο

26310 25884, 26310 55074

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 160/1977, ΦΕΚ 50/18.2.1977 ως "Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου", ωστόσο λειτούργησε από το Φθινόπωρο του 1988 με αποσπάσεις φιλολόγων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση των παλαιοτέρων ανενεργών Αρχείων των Υπηρεσιών του νομού καθώς και ιδιωτικών Αρχείων, όπως και η εισαγωγή εκκαθαρισμένου νεότερου αρχειακού υλικού, πλούτισαν το περιεχόμενο του Αρχείου. Τα συγκεντρωμένα, μέχρι το 1991, αρχεία αποτέλεσαν τη βάση των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως μετονομάστηκε το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου με το νόμο 1946/91, τα οποία εποπτεύονται πάντα από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, ενώ καταργήθηκαν οι εποπτικές επιτροπές.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας φιλοξενήθηκαν για το διάστημα από το 1988 και μέχρι το Μάιο του 1999 στο ισόγειο της "Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεσολογγίου", οπότε μεταστεγάστηκαν σε τμήμα του πρώην Στρατοπέδου "ΚΑΨΑΛΗ", εκτάσεως 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, παραχωρημένου για 30 έτη με την Απόφαση 23/1992 του Δ.Σ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου χρηματοδοτήθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και εκτελέστηκαν με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διήρκεσαν δε οκτώ περίπου χρόνια.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλoακαρνανίας βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικά Αριθμητικά Ευρετήρια σχεδόν του συνόλου των αρχείων και συλλογών

Αναλυτικά Ευρετήρια των συλλογών εφημερίδων και περιοδικών

Κατάλογος-Ευρετήριο του συνόλου των προσκτήσεων των ΓΑΚ-Αιτωλoακαρνανίας

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό το οποίο έχει ενταχθεί στον Αρχειομνήμονα >>
Ψηφιοποίηση συμβολαιογραφικών αρχείων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"|| 2004-2007 >>

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι δε στη διάθεση τόσο των ερευνητών όσο και των υπολοίπων πολιτών που πιθανόν χρειάζονται στοιχεία από τα αρχεία του από τις 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. Το αρχειακό υλικό χορηγείται από τις 08:30π.μ. έως τις 13:30μ.μ.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στα Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. του νομού.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη
Mεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία 30200