Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Αιτωλοακαρνανίας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη

Τοποθεσία

Mεσολόγγι

Περιοχή

Αιτωλοακαρνανία

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

30200

Τηλέφωνο

26310 25884, 26310 55074

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 160/1977, ΦΕΚ 50/18.2.1977 ως "Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου", ωστόσο λειτούργησε από το Φθινόπωρο του 1988 με αποσπάσεις φιλολόγων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση των παλαιοτέρων ανενεργών Αρχείων των Υπηρεσιών του νομού καθώς και ιδιωτικών Αρχείων, όπως και η εισαγωγή εκκαθαρισμένου νεότερου αρχειακού υλικού, πλούτισαν το περιεχόμενο του Αρχείου. Τα συγκεντρωμένα, μέχρι το 1991, αρχεία αποτέλεσαν τη βάση των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως μετονομάστηκε το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου με το νόμο 1946/91, τα οποία εποπτεύονται πάντα από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, ενώ καταργήθηκαν οι εποπτικές επιτροπές.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας φιλοξενήθηκαν για το διάστημα από το 1988 και μέχρι το Μάιο του 1999 στο ισόγειο της "Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεσολογγίου", οπότε μεταστεγάστηκαν σε τμήμα του πρώην Στρατοπέδου "ΚΑΨΑΛΗ", εκτάσεως 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, παραχωρημένου για 30 έτη με την Απόφαση 23/1992 του Δ.Σ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου χρηματοδοτήθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και εκτελέστηκαν με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διήρκεσαν δε οκτώ περίπου χρόνια.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Αιτωλoακαρνανίας βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών:

Συνοπτικά Αριθμητικά Ευρετήρια σχεδόν του συνόλου των αρχείων και συλλογών

Αναλυτικά Ευρετήρια των συλλογών εφημερίδων και περιοδικών

Κατάλογος-Ευρετήριο του συνόλου των προσκτήσεων των ΓΑΚ-Αιτωλoακαρνανίας

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό το οποίο έχει ενταχθεί στον Αρχειομνήμονα >>
Ψηφιοποίηση συμβολαιογραφικών αρχείων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ"|| 2004-2007 >>

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι δε στη διάθεση τόσο των ερευνητών όσο και των υπολοίπων πολιτών που πιθανόν χρειάζονται στοιχεία από τα αρχεία του από τις 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. Το αρχειακό υλικό χορηγείται από τις 08:30π.μ. έως τις 13:30μ.μ.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στα Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. του νομού.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πρώην Στρατόπεδο Καψάλη
Mεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία 30200