Μέρος GSA-IAM_ADM001 .01 - Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης σχετικά με εγκατάσταση πρ... Επιστολή του Παμπροσφυγικού Συλλόγου Γενιτσών "Η Ελπίς" προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδον... Επιστολή του Παμπροσφυγικού Συλλόγου Γενιτσών "Η Ελπίς" προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδον... Τηλεγράφημα της Διεύθυνσης Προνοίας σχετικά με τη συνεχόμενη άφιξη προσφύγων και την ασφυκτική συ... Έγγραφο της Υπηρεσίας Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως σχετικά με την πληρωμή προσφυγικών επιδομά... Έγγραφο της Υπηρεσίας Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως σχετικά με την πληρωμή προσφυγικών επιδομά... Έγγραφο της Υπηρεσίας Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως σχετικά με την πληρωμή προσφυγικών επιδομά... Έγγραφο της Υπηρεσίας Προνοίας και Δημοσίας Αντιλήψεως σχετικά με την πληρωμή προσφυγικών επιδομά... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ... Έγγραφο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με υποβ...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GSA-IAM_ADM001 .01

Τίτλος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

Χρονολογία(ες)

  • 1913-1936 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

27 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Με το Β.Δ. 1/1912 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 337/31-10-1912) ανατίθεται στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Κων. Ρακτιβάν η Γενική Διοίκηση των απελευθερωμένων χωρών. Με το Β.Δ. 524/1914 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 404/31-12-1914) αρχίζει να επεκτείνεται η εφαρμογή του Νομαρχιακού συστήματος. Με το Β.Δ. 16/19-3-1915 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 106/19-03-1915) καταργούνται οι Γενικές Διοικήσεις Μακεδονίας και Κρήτης και ενισχύεται ο θεσμός των Νομαρχιών. Με το Β.Δ. 1915 (τεύχος Α΄ΦΕΚ 120/01-04-1915) «Περί Διοικητικής Διαιρέσεως των νέων χωρών», η Μακεδονία διαιρείται σε πέντε νομούς (Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Δράμας). Η ανώτατη διοικητική διεύθυνση του κάθε νομού ανατίθεται στον Νομάρχη. Με τον Ν. 1149/1918 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 34/12-02-1918) η Κυβέρνηση Βενιζέλου επαναφέρει το θεσμό των Γενικών Διοικήσεων με υπεραυξημένες αρμοδιότητες. Με το ψήφισμα 3265/1925 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 7/12-01-1925 συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών το Ανώτερο Συμβούλιο Αποκέντρωσης (άρθρο 5),το οποίο αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα καινοτομία για την εποχή. Με το Π.Δ. 1928 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 256/05-12-1928) «Περί μετονομασίας Γενικών Διοικήσεων και επαρχιών», η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Γενική Διοίκηση Μακεδονίας.
ΠΗΓΗ: 1. http://www.mathra.gr/ypourgeio-esoterikon-tomeas-makedonias-thrakis/istorika-stoicheia/

  1. http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19120100337

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αφορά προσφυγικά ζητήματα σε περιοχές της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/q8mx-72bs-5ctr

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών