Μέρος PRI006.01 - Αρχείο Αυρηλίου Σπαθάρη (Κ342)

Χάρτης της περιοχής της Χαιρέπολης Χάρτης της περιοχής της Βιζύης Χάρτης της περιοχής της Μήδειας Χάρτης της περιοχής της Τσατάλτζας Χάρτης της περιοχής της Ραιδεστού Επιστολή πρόσφυγα στα καραμανλίδικα Επιστολή πρόσφυγα στα καραμανλίδικα Ελληνική μετάφραση του Τουρκικού Συντάγματος του 1924 (1) Ελληνική μετάφραση του Τουρκικού Συντάγματος του 1924 (2) Εθνολογικός χάρτης της Μακεδονίας που συντάχθηκε από την ΕΑΠ Εξώφυλλο φυλλαδίου με το κείμενο της Σύμβασης περί Ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσμών Τακρίριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ... Απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο υπόμνημα της Υψηλής Πύλης προς τους Ύπατους Αρμοστές τ... Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (1) Φυλλάδιο με το κείμενο Συνθήκης των Σεβρών (2) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (3) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (4) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (5) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (6) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (7) Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Δ. Κακλαμάνο, μέλος της ελληνικής ... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με την παρα... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό σχετικά ... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον πρόεδρο της συνδιάσκεψης ειρήνης της Λ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA PRI006.01

Τίτλος

Αρχείο Αυρηλίου Σπαθάρη (Κ342)

Ημερομηνία(ες)

  • 1919-1957 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

19 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου και γιος του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ανδρέα Σπαθάρη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Ελματζίογλου, Νικόλαος
Ημερομηνία αγοράς: 13/11/2003
ΑΒΕ: 1215

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αρχείο του νομικού συμβούλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αυρήλιου Σπαθάρη και γιου του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ανδρέα Σπαθάρη. Το αρχείο καλύπτει ποικίλα νομικά ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1957. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συνθήκη των Σεβρών, τις διαπραγματεύσεις στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης καθώς και το μειονοτικό καθεστώς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μετά το 1923. Η αλληλογραφία του Σπαθάρη με διάφορους Κωνσταντινουπολίτες παρέχει στοιχεία για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως πληροφορίες για την οικονομική και εκπαιδευτική κατάσταση της μειονότητας, τις διενέξεις και τις αλληλοκατηγορίες στους κόλπους του Πατριαρχείου κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ προσφύγων στα καραμανλίδικα, όπου προβάλλονται πτυχές της κοινωνικής ζωής των τουρκόφωνων προσφύγων μετά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Αραβικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά
  • Ιταλικά
  • Οθωμανικά Τουρκικά
  • Τουρκικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Καραμανλίδικα.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διαθέσιμο εργαλείο έρευνας ΔΙΠΑΠ
Αρχειονομία: η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 37, σ. 281-285

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/342

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης