Μέρος PRI006.01 - Αρχείο Αυρηλίου Σπαθάρη (Κ342)

Χάρτης της περιοχής της Χαιρέπολης Χάρτης της περιοχής της Βιζύης Χάρτης της περιοχής της Μήδειας Χάρτης της περιοχής της Τσατάλτζας Χάρτης της περιοχής της Ραιδεστού Επιστολή πρόσφυγα στα καραμανλίδικα Επιστολή πρόσφυγα στα καραμανλίδικα Ελληνική μετάφραση του Τουρκικού Συντάγματος του 1924 (1) Ελληνική μετάφραση του Τουρκικού Συντάγματος του 1924 (2) Εθνολογικός χάρτης της Μακεδονίας που συντάχθηκε από την ΕΑΠ Εξώφυλλο φυλλαδίου με το κείμενο της Σύμβασης περί Ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσμών Τακρίριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ... Απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο υπόμνημα της Υψηλής Πύλης προς τους Ύπατους Αρμοστές τ... Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (1) Φυλλάδιο με το κείμενο Συνθήκης των Σεβρών (2) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (3) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (4) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (5) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (6) Φυλλάδιο με το κείμενο της Συνθήκης των Σεβρών (7) Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Δ. Κακλαμάνο, μέλος της ελληνικής ... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με την παρα... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό σχετικά ... Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη προς τον πρόεδρο της συνδιάσκεψης ειρήνης της Λ...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CSA PRI006.01

Τίτλος

Αρχείο Αυρηλίου Σπαθάρη (Κ342)

Χρονολογία(ες)

  • 1919-1957 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

19 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου και γιος του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ανδρέα Σπαθάρη.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Ελματζίογλου, Νικόλαος
Ημερομηνία αγοράς: 13/11/2003
ΑΒΕ: 1215

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αρχείο του νομικού συμβούλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αυρήλιου Σπαθάρη και γιου του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής Ανδρέα Σπαθάρη. Το αρχείο καλύπτει ποικίλα νομικά ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1957. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Συνθήκη των Σεβρών, τις διαπραγματεύσεις στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης καθώς και το μειονοτικό καθεστώς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μετά το 1923. Η αλληλογραφία του Σπαθάρη με διάφορους Κωνσταντινουπολίτες παρέχει στοιχεία για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως πληροφορίες για την οικονομική και εκπαιδευτική κατάσταση της μειονότητας, τις διενέξεις και τις αλληλοκατηγορίες στους κόλπους του Πατριαρχείου κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ προσφύγων στα καραμανλίδικα, όπου προβάλλονται πτυχές της κοινωνικής ζωής των τουρκόφωνων προσφύγων μετά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Αραβικά
  • Γαλλικά
  • Ελληνικά
  • Ιταλικά
  • Οθωμανικά Τουρκικά
  • Τουρκικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Καραμανλίδικα.

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Διαθέσιμο εργαλείο έρευνας ΔΙΠΑΠ
Αρχειονομία: η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 37, σ. 281-285

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/342

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών