Μέρος PRI015.01 - Αρχείου Οικογένειας Ιωάννη Ποικιλίδη

Απόδειξη είσπραξης από το Γραφείο Εποικισμού της ΕΑΠ Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής αγρού Πρωτόκολλο Καταλήψεως αγρού Οπισθογράφημα του Πρωτοκόλλου Καταλήψεως αγρού στις 04/01/1931 που καταγράφει τους λόγους της κατ... Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής αγρού Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (1η σελίδα) Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (2η σελίδα συνέχεια) Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (3η σελίδα συνέχεια) Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (4η σελίδα συνέχεια) Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (5η σελίδα συνέχεια) Πωλητήριο συμβόλαιο οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 31/08/1928 (6η σελίδα τελευταία) Πιστοποιητικό πωλήσεως οικοπέδου με αριθμό 5743 στις 08/03/1929

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PRI015.01

Τίτλος

Αρχείου Οικογένειας Ιωάννη Ποικιλίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1928-1931 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η οικογένεια του Ιωάννη Ποικιλίδη από τη γενιά της μητέρας του έμενε στο χωριό Σεμέν της περιοχής Κοτυώρων (Ορντού). Η αδερφή της γιαγιάς του, Σημέλα Ελευθεριάδου μαζί με το σύζυγό της Ιωάννη Σιδηρόπουλο, εγκαταστάθηκαν πρώτα στο Σοχούμ της Ρωσίας και κατόπιν μετανάστευσαν στην Κατερίνη το 1928. Εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό των Ευαγγελικών μαζί με συγγενείς Ευαγγελικούς, από τις περιοχές Σεμέν και Φάτσα. Αργότερα, με τη μεσολάβηση της Σημέλας ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Κατερίνη η γιαγιά του Σαμαλού και ο σύζυγος της Ιορδάνης Τσακμαλής με τα παιδιά τους Νίκο και Ολυμπία. Στην Κατερίνη γεννήθηκαν ακόμη τρία παιδιά η Νίκη, ο Γιώργος και η Δέσποινα (μητέρα του Ιωάννη). Λόγω προβλημάτων υγείας της μητέρας της η Δέσποινα δόθηκε στη θεία της Σημέλα και στο θείο της Ιωάννη Σιδηρόπουλο, οι οποίοι τη μεγάλωσαν σαν πραγματικοί γονείς. Η Δέσποινα Σιδηροπούλου παντρεύτηκε τον δικηγόρο Χαράλαμπο Ποικιλίδη και απέκτησαν τρία παιδιά τον Ιωάννη, τον Νίκο και τον Πάρη. Ο Ιωάννης Ποικιλίδης είναι διοικητικός υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης- Ψυχιατρικός Τομέας και ασχολείται ερευνητικά με την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού και την Τοπική Ιστορία συλλέγοντας σχετικές προφορικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Πωλητήριον οικοπέδου αριθ. 5743 του 1928, έγγραφα Ε.Α.Π. 1928-1929, Υπεύθυνη Δήλωση, Πρωτόκολλο Καταλήψεως

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/c7xd-7yck-2sdk

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Φωτοαντίγραφα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες