Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πιερίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πιερίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Πιερίας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Προύσης 10

Τοποθεσία

Κατερίνη

Περιοχή

Πιερία

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

601 33

Τηλέφωνο

23510 - 77770 & 23510 - 46125

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1996.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Από την ίδρυσή της και μέχρι τις 16/12/2008, η υπηρεσία στεγαζόταν σε παραχωρημένο χώρο μέσα στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας (Διοικητήριο) στην Κατερίνη. Έκτοτε μεταστεγάστηκε σε μισθωμένο νεόδμητο κτίριο στο κέντρο της Κατερίνης επί της οδού Προύσης 10. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζονται τα γραφεία του προσωπικού, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και ο χώρος συντήρησης των εγγράφων, ενώ στο υπόγειο το αρχειοστάσιο και ο αποθηκευτικός χώρος.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πιερίας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της πόλης της Κατερίνης και της περιοχής της Πιερίας και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1864 μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Πιερίας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων: Διοικητικά, Δημοτικά, Δικαστικά, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά, Ιδιωτικά - Συλλογές, Αρχεία Τύπου, Εφήμερα, Φωτογραφικά Αρχεία, Χαρτογραφικά Αρχεία.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.
Στα Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πιερίας.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Προύσης 10
Κατερίνη, Πιερία
GR 601 33