Μέρος GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 - Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Απόφαση Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την αναγνώριση του Συνδέσμου Μικρασιατών Προσφύγων Νομού Ηρακλ... Απόφαση Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την αναγνώριση του Συνδέσμου Μικρασιατών Προσφύγων Νομού Ηρακλ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IRA GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9

Τίτλος

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1936 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

14 Τόμοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Περίοδος Κρητικής Πολιτείας
Mε τον Νόμο 437/30-8-1901 της Κρητικής Πολιτείας "Περί Οργανισμού των Δικαστηρίων", (Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας αριθμ. 71/Α/13-9-1901), συνιστώνται τα εξής Δικαστήρια: Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετείο, Κακουργιοδικεία και Αναθεωρητικό. Ιδρύονται πέντε Πρωτοδικεία: Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Σφακίων, και Λασιθίου. Ο ανωτέρω Νόμος τροποποιήθηκε με τον Ν. 582/21-7-1903 "Περί τροποποιήσεως του υπ' αριθμ. 437 νόμου περί Οργανισμού των Δικαστηρίων" (Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας αριθμ. 49/Α/19-8-1903).
Περίοδος μετά την ένωση με την Ελλάδα
Με τον Ν. 147/1914 «Περί της εν ταις προσαρτωμέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως» (ΦΕΚ 25/Α/25-2-1914), προβλέπονταν η, με Βασιλικά Διατάγματα, σύσταση των Δικαστηρίων των Νέων Χωρών, η λειτουργία των οποίων θα γινόταν όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, βάσει του ισχύοντος τότε Οργανισμού των Δικαστηρίων (άρθρο 11).
Με το Βασιλικό Διάταγμα της 7ης Απριλίου του 1914 (ΦΕΚ 88/Α/11-4-1914) "Περί συστάσεως Δικαστηρίων εν Κρήτη" συνιστώνται τα εξής Δικαστήρια: Εφετείο, τέσσερα Ειρηνοδικεία πρώτης τάξεως, δεκαεννέα Ειρηνοδικεία δευτέρας τάξεως και τέσσερα Πρωτοδικεία: Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου. Τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία χαρακτηρίζονται από το όνομα της πόλης της έδρας αυτών. Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου περιλαμβάνει στη δικαιοδοσία του (άρθρο 3) τις Περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Ηρακλείου, Αγίου Μύρωνος, Καστελλίου-Πεδιάδος, Πύργου, Χερσονήσου και Μοιρών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Στα βιβλία πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου καταγράφονται οι αποφάσεις σύστασης Συνδέσμων, Ενώσεων, Σωματείων των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Επίσης, καταγράφονται πολιτικές αποφάσεις εγγραφής προσφύγων στους εκλογικούς καταλόγους διαφόρων Δήμων του Νομού Ηρακλείου.
Περιλαμβάνονται:
• Αθλητική Ένωσις Ηρακλείου Κρήτης "Ο Εργοτέλης"
• Αθλητικός Όμιλος Ηρακλείου "Ο Ηρακλής"
• Γεωργικός Σύνδεσμος Προσφύγων Αρκαλοχωρίου.
• Ένωσις Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
• Ένωσις Γυμναστικών Οργανώσεων Ηρακλείου (ΕΓΟΗ)
• Ένωσις Σμυρναίων και περιχώρων Ηρακλείου.
• Ένωσις Σμυρναίων.
• Ηρόδοτος
• Ολυμπιακός Αθλητικός Όμιλος Ηρακλείου
• ΟΦΗ (Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου)
• Σύνδεσμος Προσφύγων Κωνσταντινουπολιτών, Θρακών, Ποντίων και Ενδοχώρας Μικράς Ασίας Νομού Ηρακλείου.
• Σύνδεσμος εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών Κρητών του νομού Ηρακλείου, των εχόντων συζύγους πρόσφυγας.
• Σύνδεσμος Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης: Επικύρωση καταστατικού.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/t9tt-txzz-y6nm

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης