Αρχείο - Αρχείο Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης

Καταγραφή φόνων και λεηλασιών στο χωριό Αχμετλή Εμπιστευτική τηλεγραφική αναφορά της Ι Μεραρχίας του Α΄ Σώματος Στρατού στην οποία καταγράφεται ο... Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτ... Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς την Υποδιοίκηση Αξαρίου σχετικά με επίθεση Τούρκων ληστανταρτ... Τηλεγράφημα της υπομοιραρχίας Νυμφαίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Ιωνίας σχετικά με τη... Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τού... Αναφορά της Μοιραρχίας Αξαρίου προς τη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας σχετικά με την επιδρομή Τού... Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμ... Τηλεγράφημα του αρχηγού της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Μάκρη προς τον Ύπατο Αρμ... Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (1) Κατάσταση διδασκόντων σχολείων Σμύρνης (2) Δελτίο πληροφοριών περί των σχολείων της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Σφακτηρίας (Σμύρνης) Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (1) Στατιστικός πίνακας εγγραφής μαθητών Αρρεναγωγείου Μαγνησίας (2) Δελτίο στατιστικής παρθεναγωγείου κοινότητας Γκιουλβαξέ Βρυούλλων του σχολικού έτους 1920 - 1921 Στατιστικός πίνακας γενικών αποτελεσμάτων σχολικού έτους 1920 - 1921 της Γ΄Δημοτικής Σχολής Θηλέω... Γενική κατάσταση του Διδασκαλείου Αρρένων Σμύρνης για το σχολικό έτος 1920 -1921 Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (1) Διδαχθείσα ύλη μαθημάτων Σχολών στα Θείρα για το σχολικό έτος 1919 -1920 (2) Κατανομή εμβομαδιαίων ωρών κατά τάξη και μάθημα στα δημοτικά σχολεία της Σμύρνης Διαβιβαστικό συνθήκης ανακωχής του Μούδρου που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον Ύπατ... Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (1) Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (2) Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου (3) Εθνολογική κατάσταση του πληθυσμού του καζά Ουσάκ Στατιστικός πίνακας με τις σφαγές, απώλειες ανθρώπων, βιασμούς, διακορεύσεις βιασμών των Τούρκων ... Κατάσταση των ελληνικών σχολείων στο Ουσάκ κατά τα έτη 1914, 1917, 1921 Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Βενιζέλου από το Παρίσι προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με τ... Διαταγή Αρχηγού Στρατού Κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτικού... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα Υπουργού Εξωτερικών Α. Διομήδη προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετι... Γενικός κανονισμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Φιλαδέλφειας Επιστολή Ύπατου Αρμοστή Αρ. Στεργιάδη προς τον Αρχηγό Στρατού Κατοχής σχετικά με την παράδοση τρο... Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβ... Εγκύκλιος της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τις υποδιοικήσεις της περί της μη επέμβ... Πιστοποιητικό προς έκδοση διαβατηρίου της Δημογεροντίας της Κοινότητας Ζεϊτινλή Πιστοποιητικό για άδεια μετακίνησης της ελληνικής κοινότητας Γκιορέ Εμπιστευτική διαταγή της Στρατιάς Μικράς Ασίας για την εκκένωση δημοσίων οθωμανικών κτηρίων και τ... Έκθεση απολογισμού της δαπάνης του κράτους για την κατοχή στην Μ. Ασία κατά το χρονικό διάστημα α... Διαταγή του αρχηγού στρατού κατοχής Λ. Παρασκευόπουλου περί της δικαιοδοσίας του Γενικού Στρατιωτ... Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (1) Γενικός κανονισμός της ορθόδοξης ελληνικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια (2) Έγγραφο Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με την κίνηση τουρκικών σ... Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (1) Γενική στατιστική του καζά Σιμάβ (2) Πιστοποιητικό μετακίνησης της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής δ... Έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών προς όλες τις στρατιωτικές αρχές περί του καθορισμού γραμμής δ... Τηλεγράφημα αρχηγού Στρατιάς Γ. Χατζηανέστη περί της διαταγής εκκένωσης του Αφιόν Καραχισάρ, λόγω... Πρόσκληση Δήμου Αθηναίων σε συνεισφορά για την κατασκευή στεφάνου Ολυμπιονίκη για τον Κυβερνήτη Τηλεγράφημα της Μοιραρχίας Αξαρίου σχετικά με την παράδοση στρατιωτικών τμημάτων υπό Ετέμ Τηλεγράφημα του Στρατιωτικού Διοικητή Μαγνησίας περί παράδοσης κεμαλικών ανταρτών υπό Ετέμ Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (1) Τηλεγράφημα Γουναράκη προς υποδιοικητές ΒΘΟ περί επίταξης κτηνών (2) Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με τη διάπραξη... Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή πο... Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με συμπλοκή πο... Αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σμύρνης προς την Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με απόπειρα Ιταλών να... Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π... Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π... Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π... Αναφορά του διοικητική Υπομοιραρχίας Οδεμησίου προς τη Μοιραρχία Βαϊνδηρίου σχετικά με συμπλοκή π... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του Ύπατου Αρμοστή Σμύρνης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Παρίσι... Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο... Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο... Επιστολή κατοίκου Σωκίων προς τον Μ. Δ. Σεϊζάνη, μέλος Εθνικής Αμύνης, στην οποία ζητά τη διαμεσο... Αντίγραφο κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη... Αντίγραφο απόρρητου κρυπτογραφημένου τηλεγραφήματος του υποδιοικητή Σωκίων προς τη Διεύθυνση Εσωτ... Διαβιβαστικό πληροφοριών από τη Γενική Γραμματεία Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Ε... Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής... Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις Άγκυρας και Αγγλίας και τη δράση της γαλλικής προπαγανδιστικής... Διαβιβαστικό αποσπάσματος εφημερίδας «Ανατολού» από τον Αρχηγό Στρατιάς Μικράς Ασίας προς την Ανω... Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών ... Αντίγραφο σε μετάφραση από την εφημερίδα «Ανατολού» σχετικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών ... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκη... Αναφορά της Ανωτέρας Διοίκησης Χωροφυλακής Σμύρνης προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών σχετικά με την τύ... Τηλεγράφημα της Διοικήσεως Χωροφυλακής Οδεμησίου προς την Ανωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής Σμύρνης σχ... Τηλεγράφημα του Ανώτερου Γενικού Στρατιωτικού Διοικητή προς το Έμπεδον Β. Σώματος Στρατού Οδεμησί... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχε... Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά ... Αναφορά του υποδιοικητή Ναζλίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης σχετικά ... Κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα του υποδιοικητή Οδεμησίου προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών στη Σμύρνη σχε... Στατιστική της Χατζαντωνείου Σχολής Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτος 1921-1922 Απολυτήριο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου στην Καισάρεια Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου του Μεγάλου Κεντρικού Παρθεναγωγείου της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχείο Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης

Χρονολογία(ες)

 • 1919 - 1922 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1919 - 1922)

Διοικητική ιστορία

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με:

 1. Αλληλογραφία των σωμάτων στρατού, απόρρητες εκθέσεις του αρχηγού του στρατού κατοχής και διαταγές,
 2. Στρατολογικά θέματα: όπως συλλήψεις – αναζητήσεις ανυπότακτων, αιτήσεις απαλλαγής, στρατολόγηση των υπαλλήλων της Ε.Δ.Σ.
 3. Σχέση με τις συμμαχικές δυνάμεις: ιταλική προπαγάνδα, έκτροπα ιταλών – γάλλων αξιωματικών, παρακολούθηση συμμαχικών κινήσεων, σχέση ιταλικών – κεμαλικών σωμάτων.
 4. Εκπαίδευση
 5. Δημόσια Ασφάλεια: Ληστεία - Επιδρομές - Δράση ληστοσυμμοριών, Φόνοι – Σφαγές, Δράση τσετών – κεμαλικών σωμάτων, Παρακολούθηση υπόπτων, Φυλακίσεις – συλλήψεις – απελάσεις, Έκτροπα στρατιωτικών αρχών,
 6. Αιχμάλωτοι πολέμου (Αιτήσεις χαριτοδοσίας ποινών – αποφυλάκισης),
 7. Περίθαλψη (Επιδόματα οικογενειών επιστράτων, Άποροι μουσουλμάνοι),
 8. Παλιννοστούντες πρόσφυγες (Αιτήσεις επιστροφής κινητής – ακίνητης περιουσίας, Αιτήσεις εγκατάστασης, Στατιστικοί πίνακες - κατάλογοι προσφύγων),
 9. Αποζημιώσεις (βλάβες – επιτάξεις),
 10. Επισιτισμός,
 11. Δημόσια - Κοινωφελή έργα (Φωτισμός πόλεων, Ανέγερση – επισκευών οικημάτων, Αντιπλημμυρικά έργα),
 12. Εμπόριο (Διασυμμαχικές απαγορεύσεις εξαγωγής προϊόντων, Εξαγωγές - Διατιμήσεις προϊόντων),
 13. Οθωμανοί και ξένοι υπήκοοι,
 14. Λειτουργία τουρκικών υπηρεσιών (Τουρκικά δικαστήρια, Τουρκική χωροφυλακή),
 15. Δημοτικά – Κοινοτικά θέματα,
 16. Εθνολογικά (Πίνακες πληθυσμών) κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι