Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πρέβεζας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-PRE

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πρέβεζας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Πρέβεζας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Καραμάνη 1

Τοποθεσία

Πρέβεζα

Περιοχή

Πρέβεζα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

48100

Τηλέφωνο

26820-24662

Fax

Email

URL

ttp://gak.pre.sch.gr/

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Στις 13 Μαΐου του 1991 με το ΠΔ 170, αριθμός φύλλου 68, ιδρύεται το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Πρεβέζης. Μετά την ψήφιση του νόμου 1946/1991 μετονομάζεται σε Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πρέβεζας και είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Ο νόμος αυτός καθορίζει και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πρέβεζας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της πόλης και της περιοχής της Πρέβεζας και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1897 μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Πρέβεζας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων: Διοικητικά, Εκπαιδευτικά, Δημοτικά, Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πρέβεζας λειτουργεί αναγνωστήριο για μελέτη αρχειακού υλικού από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30-14:30.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.

Tα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Πρέβεζας διαθέτουν βιβλιοθήκη με βιβλία ιστορικού περιεχομένου με έμφαση στην ιστορία της Πρέβεζας και της Ηπείρου γενικότερα, καθώς και τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία διευκολύνουν τόσο στις δραστηριότητες των Αρχείων, όσο και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται τα αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας του αναγνωστηρίου.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Καραμάνη 1
Πρέβεζα, Πρέβεζα 48100