Μέρος JUS002.48 - Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

Πρακτικό ιδρύσεως σωματείου "Η Χριστιανική Φιλόπτωχος αδελφότης Πατρών 'Οι Άγιοι Απόστολοι'&... Καταστατικό "Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως Πατρών (ΑΕΚ)" Πιστοποιητικό της "Ενώσεως Ποντίων Πατρών και Περιχώρων 'η Αναγέννησις'" Πίνακας ονομάτων της διοίκησης του Σωματείου "Η Μικρά Ασία Αιγίου" Βεβαίωση Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου "Λαϊκού Παμπροσφυγικού Συλλόγου Πατρών και Περιχώρ... Πρακτικό ιδρύσεως "Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών" "Παμπροσφυγική Ένωση Πατρών και Περιχώρων" Καταστατικό "Συνδέσμου Αρμένιων Μικρασιατών Πατρών" Καταστατικό "Συνδέσμου Προσφύγων Ερυθραίας Χερσονήσου Πατρών και Περιχώρων" Πίνακας ονομάτων Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου "Προσφυγικού Συνδέσμου Δεξαμενής Αιγίου 'Η...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-ACH JUS002.48

Τίτλος

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

Ημερομηνία(ες)

 • 1924 - 1957 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

17 φάκελοι, δακτυλόγραφα και χειρόγραφα λυτά έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκελοι αναγνώρισης προσφυγικών σωματείων/συλλόγων: αιτήσεις, καταστατικά, πίνακες μελών κ.α. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. (Συμβούλιο) Παμπροσφυγικής Ένωσης Πατρών και Περιχώρων, 116/1924
 2. Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών, 1185/1923, (τροποποίηση 1008/1957)
 3. Σύνδεσμος Αρμενίων Μικρασιατών Πατρών, 1451/1925
 4. Ένωση Ποντίων Πατρών και Περιχώρων «Η Αναγέννησης», 594/1933
 5. Λαϊκός Πανπροσφυγικός σύλλογος Πατρών και Περιχώρων, 429/1935
 6. Ανεξάρτητος Προσφυγική Ένωσις Πατρών, 1044/1934
 7. Σύλλογος ενώσεως Προσφύγων Κάτω Αχαΐας, 16/1925
 8. Σύλλογος προσφύγων Ερυθραίας Χερσονήσου Πατρών και Περιχώρων, 871/1933
 9. Σύλλογος προσφύγων Μιντιλογλίου, 1086/1934
 10. Χριστιανική φιλόπτωχος Αδελφότης «Οι Άγιοι Απόστολοι», 586/1937
 11. Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως Πατρών, 1085/1938
 12. Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Ολυμπιακός Πατρών», 1717/1925
 13. Σωματείο προσφυγικού συνδέσμου Δεξαμενής Αιγίου, 871/1934
 14. Προσφυγικός Σύλλογος Δεξαμενής Αιγίου «Η Αναγέννησις», 1333/1935
 15. Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος κατοίκων προσφυγικού συνοικισμού Δεξαμενής "Ο Μικρασιατικός" (έδρα εν Αιγίω), 555/1963
 16. Προσφυγικός σύνδεσμος «Η Ομόνοια » Αιγίου (απορρίπτεται), 1032/1925
 17. Σύλλογος προσφύγων Αιγίου «Η προποντίς», 1180/1929

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-4582

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης