Εμφανίζει 3453 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

2889 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Διάγραμμα συνοικισμού Όμορφης Εκκλησιάς Νέας Ιωνίας
Διάγραμμα συνοικισμού Όμορφης Εκκλησιάς Νέας Ιωνίας
«Ποντοηράκλεια»
«Ποντοηράκλεια»
Εξώφυλλο Γενικού Μητρώου Προσωπικού Α’ και Γ’ εργοστασίου
Εξώφυλλο Γενικού Μητρώου Προσωπικού Α’ και Γ’ εργοστασίου
Βεράτι επί Σουλτάνου Μωάμεθ Δ', προς τον Μητροπολίτη Γρηγόριο των Καζάδων Γκουμούσχανέ και Καραχι...
Βεράτι επί Σουλτάνου Μωάμεθ Δ', προς τον Μητροπολίτη Γρηγόριο των Καζάδων Γκουμούσχανέ και Καραχισάρ Σαρκή, Σερπάν και Γκιουρτούν και των χωρίων του. Στο κείμενο οι Ρωμιοί αποκαλούνται Kafir (άπιστοι).
Φιρμάνι για την παραχώρηση στον Σαχίν Καλφά του φόρου πέντε σπιτιών της Κερμύρας
Φιρμάνι για την παραχώρηση στον Σαχίν Καλφά του φόρου πέντε σπιτιών της Κερμύρας
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (1)
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (1)
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (2)
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (2)
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (3)
Σελίδα από χειρόγραφο κώδικα εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως (3)
Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης
Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης
Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης (Καππαδοκίας) εξαιτίας καθυστ...
Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης (Καππαδοκίας) εξαιτίας καθυστερήσεων στην πληρωμή των φόρων, 1171 [1757]
Επιστολή από τη Σμύρνη προς τον Δημήτριο Παπαρηγόπουλο στην Κωνσταντινούπολη
Επιστολή από τη Σμύρνη προς τον Δημήτριο Παπαρηγόπουλο στην Κωνσταντινούπολη
Πωλητήριο έγγραφο της Δημογεροντίας Αίνου
Πωλητήριο έγγραφο της Δημογεροντίας Αίνου
Βεράτι που ανανεώνει τον διορισμό του Μητροπολίτη Νεοφύτου με την ευκαρία της ανάρρησης στο θρόνο...
Βεράτι που ανανεώνει τον διορισμό του Μητροπολίτη Νεοφύτου με την ευκαρία της ανάρρησης στο θρόνο του Σουλτάνου Μετζήτ
Πωλητήριο έγγραφο της Δημογεροντίας Αίνου
Πωλητήριο έγγραφο της Δημογεροντίας Αίνου
Συνοδικό γράμμα του Πατριάρχη Ανθίμου για την επίλυση διαφορών μεταξύ κατοίκων συνοικίας της Αδρι...
Συνοδικό γράμμα του Πατριάρχη Ανθίμου για την επίλυση διαφορών μεταξύ κατοίκων συνοικίας της Αδριανούπολης και ενός μετοχίου της Λαύρας
Βιβλίο Ταμείου της Μονής Τιμίου Προδρόμου στην Καισάρεια της Καππαδοκίας
Βιβλίο Ταμείου της Μονής Τιμίου Προδρόμου στην Καισάρεια της Καππαδοκίας
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (1)
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (1)
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (2)
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (2)
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (3)
Πρακτικό συνεδρίασης του Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (3)
Ιδιωτική Συλλογή Γιάννη Καρατσιώλη
Ιδιωτική Συλλογή Γιάννη Καρατσιώλη
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (2)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (4)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (7)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (3)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (1)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (6)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (5)
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολ...
Κώδικας (σε φωτοαντίγραφο) του Ι. Ναού Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος της κωμόπολης Χαλδίας (Αργυρούπολης) του Πόντου (8)
Έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών προς την υποδιοίκηση Καισαρείας αναφορικά με τη σύνταξη καταλό...
Έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών προς την υποδιοίκηση Καισαρείας αναφορικά με τη σύνταξη καταλόγου πόλεων και χωριών με ελληνικούς πληθυσμούς
Κτητορικός Κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) στον οποιο καταγράφονται τα ον...
Κτητορικός Κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) στον οποιο καταγράφονται τα ονόματα των συνδρομητών υπέρ της Μονής και της παρ' αυτής Σχολής
Σχέδιο της Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου στα Τύανα (Ντενεΐ) Ικονίου επικολλημένο σε κώδικα της ...
Σχέδιο της Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου στα Τύανα (Ντενεΐ) Ικονίου επικολλημένο σε κώδικα της Μονής
Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ)...
Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) (2)
Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ)...
Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) (1)
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Ζενπούρ" στα καραμανλίδικα
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Ζενπούρ" στα καραμανλίδικα
Δικαστική απόφαση για οικονομικές και κτηματικές διαφορές
Δικαστική απόφαση για οικονομικές και κτηματικές διαφορές
Έκδοση της Αγίας Γραφής στα οθωμανικά
Έκδοση της Αγίας Γραφής στα οθωμανικά
Έκδοση της Αγίας Γραφής στα οθωμανικά
Έκδοση της Αγίας Γραφής στα οθωμανικά
Κώδικας καταγραφής κειμηλίων, κτημάτων και αφιερωμάτων της μητροπολιτικής εκκλησίας Αγίου Γεωργίο...
Κώδικας καταγραφής κειμηλίων, κτημάτων και αφιερωμάτων της μητροπολιτικής εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Παντειχίου
Κώδικας της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Θεοδωρουπόλεως
Κώδικας της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Θεοδωρουπόλεως
Επιστολή εμπορικού περιεχομένου από τη Μόσχα προς τον Β. Ιωαννίδη στην Κωνσταντινούπολη (2)
Επιστολή εμπορικού περιεχομένου από τη Μόσχα προς τον Β. Ιωαννίδη στην Κωνσταντινούπολη (2)
Επιστολή εμπορικού περιεχομένου από τη Μόσχα προς τον Β. Ιωαννίδη στην Κωνσταντινούπολη
Επιστολή εμπορικού περιεχομένου από τη Μόσχα προς τον Β. Ιωαννίδη στην Κωνσταντινούπολη
Απόδειξη εξόφλησης ετήσιας συνδρομής της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Μακεδονικής Αδελφό...
Απόδειξη εξόφλησης ετήσιας συνδρομής της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Μακεδονικής Αδελφότητας
Πιστοποιητικό βαπτίσεως της Αναστασίας Σταμούλη (Ιερά Μητρόπολη Σηλυβρίας)
Πιστοποιητικό βαπτίσεως της Αναστασίας Σταμούλη (Ιερά Μητρόπολη Σηλυβρίας)
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκί...
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (1)
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκί...
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (2)
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκί...
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (4)
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκί...
Σελίδα από μελέτη με τίτλο "Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (3)
Βιβλίο ταμείου της επιτροπής για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Παντειχίου
Βιβλίο ταμείου της επιτροπής για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Παντειχίου
Σελίδα από τα πρακτικά συνεδρίασης του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης
Σελίδα από τα πρακτικά συνεδρίασης του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης
Άδεια ελευθέρας διέλευσης για τον Οθωμανό υπήκοο Χώτζη
Άδεια ελευθέρας διέλευσης για τον Οθωμανό υπήκοο Χώτζη
Αρχείο Χειρογράφων
Αρχείο Χειρογράφων
Επιστολή του Κυριάκου Παπαχρυσάνθου προς τον αδελφό του Βασίλειο στα καραμανλίδικα
Επιστολή του Κυριάκου Παπαχρυσάνθου προς τον αδελφό του Βασίλειο στα καραμανλίδικα
Αρχείο Μιλτιάδη Σαραντή
Αρχείο Μιλτιάδη Σαραντή
Αρχείο Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
Αρχείο Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Ενδεικτικό της Αναστασίας Σταμούλη από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Ενδεικτικό της Αναστασίας Σταμούλη από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Ενδεικτικό της Αναστασίας Σταμούλη από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Ενδεικτικό της Αναστασίας Σταμούλη από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης
Άδεια γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Άδεια γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Πωλητήριο που συντάχθηκε στο Γραφείο της Δημογεροντίας και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Κυδωνιών...
Πωλητήριο που συντάχθηκε στο Γραφείο της Δημογεροντίας και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Κυδωνιών (σελίδα 2η)
Χάρτης "KONSTANTINÁPOLY"
Χάρτης "KONSTANTINÁPOLY"
Πωλητήριο που συντάχθηκε στο Γραφείο της Δημογεροντίας και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Κυδωνιών...
Πωλητήριο που συντάχθηκε στο Γραφείο της Δημογεροντίας και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Κυδωνιών (σελίδα 1η)
Χάρτης της Κωνσταντινούπολης
Χάρτης της Κωνσταντινούπολης
Λαχείο εργοχείρων του Εθνικού Ζωγράφειου Παρθεναγωγείου
Λαχείο εργοχείρων του Εθνικού Ζωγράφειου Παρθεναγωγείου
Διάγραμμα στασιδίων του γυναικωνίτη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Μέτρων Θράκης
Διάγραμμα στασιδίων του γυναικωνίτη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Μέτρων Θράκης
Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (2)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (2)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (1)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (1)
Δίπλωμα της εν Αμισώ Φιλοπτώχου Αλερφότητος "Ορθοδοξία"
Δίπλωμα της εν Αμισώ Φιλοπτώχου Αλερφότητος "Ορθοδοξία"
Καραμανλίδικο βιβλίο Άγγελου Ρήγα
Καραμανλίδικο βιβλίο Άγγελου Ρήγα
Βιβλίο διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της κοινότητας Παντειχίου Χαλκηδόνας
Βιβλίο διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της κοινότητας Παντειχίου Χαλκηδόνας
Καρτ ποστάλ με άποψη της συνοικίας Μπέλλα Βίστα της Σμύρνης
Καρτ ποστάλ με άποψη της συνοικίας Μπέλλα Βίστα της Σμύρνης
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (1)
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (1)
Εγκύκλιος της Επιτροπής των Ελεών υπέρ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινούπολης προς την ...
Εγκύκλιος της Επιτροπής των Ελεών υπέρ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινούπολης προς την ορθόδοξη Κοινότητα Ταβλοσούν
Διαμονητήριο του Ελληνικού Προξενείου στη Σμύρνη
Διαμονητήριο του Ελληνικού Προξενείου στη Σμύρνη
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (2)
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (2)
Πληθυσμιακή στατιστική της επαρχίας Νεοκαισάρειας
Πληθυσμιακή στατιστική της επαρχίας Νεοκαισάρειας
Διαθήκη σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως (1)
Διαθήκη σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως (1)
Γενικός κανονισμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Φιλαδέλφειας
Γενικός κανονισμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας Φιλαδέλφειας
Φωτογραφία της οικογένειας Τζερίδη στη Νικόπολη του Πόντου
Φωτογραφία της οικογένειας Τζερίδη στη Νικόπολη του Πόντου
Φωτογραφία της οικογένειας Τζερίδη στη Νικόπολη του Πόντου
Φωτογραφία της οικογένειας Τζερίδη στη Νικόπολη του Πόντου
Διαθήκη σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως (2)
Διαθήκη σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως (2)
Πωλητήριο σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως
Πωλητήριο σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως
Προσωπικό ημερολόγιο για τη ζωή και τη δράση του Νικολάου Λιόλιου στα γεγονότα της Μικρασιατικής ...
Προσωπικό ημερολόγιο για τη ζωή και τη δράση του Νικολάου Λιόλιου στα γεγονότα της Μικρασιατικής εκστρατείας (16)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Μόδι, Κωνσταντινούπολη (1)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Μόδι, Κωνσταντινούπολη (1)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Μόδι, Κωνσταντινούπολη (2)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Μόδι, Κωνσταντινούπολη (2)
Ηγεμονικά Αρχεία Σάμου - Αρχείο Διοικητικού Γραφείου Σμύρνης
Ηγεμονικά Αρχεία Σάμου - Αρχείο Διοικητικού Γραφείου Σμύρνης
Ιωαννίδης, Βασίλειος
Ιωαννίδης, Βασίλειος
Ταχυδρομικό δελτάριο - Γλυκά Νερά Κωνσταντινούπολης (2)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Γλυκά Νερά Κωνσταντινούπολης (2)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Γλυκά Νερά Κωνσταντινούπολης (1)
Ταχυδρομικό δελτάριο - Γλυκά Νερά Κωνσταντινούπολης (1)
Κώδικας Ιερού Ναού Αγιού Νικολάου Καισαρείας
Κώδικας Ιερού Ναού Αγιού Νικολάου Καισαρείας
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (1)
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (1)
Καρτ ποστάλ της Σμύρνης
Καρτ ποστάλ της Σμύρνης
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (2)
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (2)
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (3)
Το Καταστατικό του Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου της Τιφλίδας (3)
Επιστολή στα καραμανλίδικα Έλληνα εμπόρου από το Σιβρί Χισάρ
Επιστολή στα καραμανλίδικα Έλληνα εμπόρου από το Σιβρί Χισάρ
Καρτ ποστάλ της Σμύρνης
Καρτ ποστάλ της Σμύρνης
Νεκρολογία Νότη Ροντάκη
Νεκρολογία Νότη Ροντάκη
Ενδεικτικό και άδεια διδασκαλίας από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Ενδεικτικό και άδεια διδασκαλίας από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει το Κονάκι (Μέγας Στρατώνας) της Σμύρνης
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει το Κονάκι (Μέγας Στρατώνας) της Σμύρνης
Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη (Κ85στ)
Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη (Κ85στ)
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 3453