Αναφορές

Έκθεση απολογισμού της δαπάνης του κράτους για την κατοχή στην Μ. Ασία κατά το χρονικό διάστημα από 1Μαιου 1919 έως 8 Ιουνίου 1920 που αποστέλλει το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών

There are no relevant reports for this item