Τεκμήριο 2 - Λεπτομέρεια ανασκαφής της δυτικής πλευράς της Αγοράς. Προσφυγικά παραπήγματα προσηρτημένα σε διώροφη οικία επί της οδού Επωνύμων

Open original Ψηφιακό αντικείμενο

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA --2

Τίτλος

Λεπτομέρεια ανασκαφής της δυτικής πλευράς της Αγοράς. Προσφυγικά παραπήγματα προσηρτημένα σε διώροφη οικία επί της οδού Επωνύμων

Ημερομηνία(ες)

  • 1932 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 ψηφιοποιημένη φωτογραφία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Το στιγμιότυπο αποτελεί τμήμα φωτογραφίας που έχει αναρτηθεί στο https://ascsa.net/id/agora/image/2016.03.0073&q=2-43%20AND%20%222016.03.0073%22%20and%20refuge%2A&t=image&v=list&p=1&s=1&sort=&size=preview. Ανακτήθηκε στις 16/9/2022.

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Για διευκόλυνση του εντοπισμού των προσφυγικών παραπηγμάτων, αυτά σημειώθηκαν με επιχρωματισμό από τον Φορέα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Ψηφιακό αντικείμενο (Master) rights area

Ψηφιακό αντικείμενο (Αναφορά) rights area

Ψηφιακό αντικείμενο (Thumbnail) rights area

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες