Μέρος - - Αρχείο Ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών

Λεπτομέρεια ανασκαφής στην κεντρική πλατεία της Αγοράς. Προσφυγικά παραπήγματα στη Στοά Γιγάντων Λεπτομέρεια ανασκαφής της δυτικής πλευράς της Αγοράς. Προσφυγικά παραπήγματα προσηρτημένα σε διώρ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASCSA -

Τίτλος

Αρχείο Ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

35 φωτογραφίες, αρνητικά και γυάλινες πλάκες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1881 -)

Administrative history

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) ιδρύθηκε το 1881. Πρόκειται για ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Ως κέντρο επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας είναι αφιερωμένο στη μελέτη κάθε όψης του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι δύο βιβλιοθήκες, η Βιβλιοθήκη Blegen και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, όπως και το Τμήμα Αρχείων της ΑΣΚΣΑ αποτελούν σημαντική πηγή διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία της αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας, των αρχαιολογικών επιστημών, της τοπογραφίας, αρχιτεκτονικής, επιγραφικής, νομισματικής, ιστορίας, ιστορίας της τέχνης, φιλολογίας, φιλοσοφίας, θρησκείας και των πολιτισμικών σπουδών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φωτογραφίες από τις ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών με θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες. Κατά κύριο λόγο απεικονίζονται προσφυγικές παράγκες που χρονολογούνται μεταξύ 1931-1936.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Αρνητικά φωτογραφιών: Leica, 10x15cm
Γυάλινες πλάκες.

Εργαλείο έρευνας

Περιγραφή σε επίπεδο τεκμηρίου, διαθέσιμη στο ascsa.net, με δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Βλ. https://ascsa.net/research?v=list&t=image&q=refugee. Ανακτήθηκε στις 16/9/2022.

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών έχουν αναρτηθεί στο https://ascsa.net/research?v=list&t=image&q=refugee

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού. Για διευκόλυνση του εντοπισμού των προσφυγικών παραπηγμάτων, αυτά σημειώθηκαν με επιχρωματισμό από τον Φορέα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής και ιστοσελιδα του Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης