Μέρος GSA-IAM_ADM049.01 - Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση των προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Γιανουσλού (Νέα Σιγ... Ονομαστική κατάσταση πληρωμής επιδόματος σε ανταλλάξιμους πρόσφυγες στα Καϊλάρια (1) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής επιδόματος σε ανταλλάξιμους πρόσφυγες στα Καϊλάρια (2) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής επιδόματος σε ανταλλάξιμους πρόσφυγες εκ Καυκάσου στα Καϊλάρια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GSA-IAM_ADM049.01

Τίτλος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1914-1940 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 φάκελοι (χαρτώο υπόστρωμα και φωτογραφίες)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1914 - 1945)

Administrative history

Με το Β.Δ. 1/1912 της 31ης Οκτωβρίου 1912 (ΦΕΚ Α΄ 337) ιδρύεται η Γενική Διοίκηση των απελευθερωμένων χωρών. Ως Γενικός Διοικητής ορίζεται ο Κ. Ρακτιβάν με αρμοδιότητες τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Με το Β.Δ. 524/1914 της 31ης Δεκεμβρίου 1914 (ΦΕΚ Α΄ 404 «Περί διοικητικής διαιρέσεως και διοικήσεως των Νέων Χωρών» η Μακεδονία χωρίζεται σε 22 υποδιοικήσεις (άρθρο 6).
Με το Β.Δ. 1915 της 1ης Απριλίου 1915 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Περί διοικητικής διαιρέσεως των Νέων Χωρών» η Μακεδονία διαιρείται σε 5 νομούς (Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Φλώρινας, Σερρών και Δράμας). Η Κοζάνη αποτελείται από τις υποδιοικήσεις Κοζάνης, Γρεβενών και κάποια χωριά της Ελασσώνας, ενώ η Φλώρινα από τις υποδιοικήσεις Φλώρινας και Καστοριάς.
Με το Β.Δ. της 12ης Φεβρουαρίου 1918 «Περί εκτελέσεως του νόμου 1149 της 5ης Φεβρουαρίου 1918 «περί Γενικῶν Διοικήσεων ἐν ταῖς Νέαις Χώραις» επανασυστήνονται οι Γενικές Διοικήσεις και δημιουργείται η Γενική Διοίκηση Κοζάνης – Φλώρινας (άρθρο 1).
Με τον Α.Ν. 208 της 21ης Μαρτίου 1945 (ΦΕΚ Α’ 65) συστήνεται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, στην οποία υπάγονται πλέον οι Γενικές Διοικήσεις Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (άρθρο 1).
Με τον Ν. 3200 της 23ης Απριλίου 1955 (ΦΕΚ Α΄ 97) καταργούνται όλες οι Γενικές Διοικήσεις (άρθρο 22), ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Νομαρχιών και συστήνεται το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (άρθρο 25).
ΠΗΓΗ: http://www.mathra.gr/ypourgeio-esoterikon-tomeas-makedonias-thrakis/istorika-stoicheia/
www.et.gr

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φ. 45: Ονομαστικές καταστάσεις των προσφυγικών οικογενειών των χωριών Κοτζά Ματλή, Καρατζιλάρ, Οκιούζοβα, Καλιομπάση, Ισακλάρ, Γούλες, Χάδοβον, Γιανουσλού, Σαρινχαλάρ Ν. Κοζάνης.
Φ. 47: Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής επιδόματος σε ανταλλάξιμους πρόσφυγες.
Φ. 48: Υπόθεση κτηματικών διαφορών μεταξύ προσφύγων και γηγενών Κατράνιτσας.
Φ. 49: Υπόθεση κτηματικών διαφορών μεταξύ γηγενών και προσφύγων Περδίκα Πτολεμαΐδας. Υπόθεση ανταλλαξίμων Μουσουλμάνων Περδίκα, που επικαλούνται σερβική ιθαγένεια.
Φ. 87: Εγκύκλιοι για την απαγόρευση μετακίνησης προσφύγων.
Φ. 88: Αναφορά σχετικά με απεργία προσφύγων.
Φ. 101: Πίνακας διαθέσιμων κοινοχρήστων γαιών προς διανομή στους πρόσφυγες στην κοινότητα Αναρράχης.
Φ. 128: Άδεια αναχώρησης σε πρόσφυγα.
Φ. 129: Αιτήσεις προσφύγων ομογενών από τη Ρωσία για την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.
Φ. 173: Αιτήσεις προσφύγων ομογενών από τη Ρωσία για την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.
Φ. 177: Αιτήσεις κατοίκων του Νεστημίου Ανασελίτσης προς τον Νομάρχη Κοζάνης, σχετικά με εκτάσεις που τους πήραν οι πρόσφυγες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/hga7-92zn-4cze

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης