Αρχείο PRI153.01 - Αρχείο "Etablis" (Κ398)

Εγγραφές από το βιβλίο της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών στις οποίες κατα... Εγγραφές από το βιβλίο της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών στις οποίες κατα...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA PRI153.01

Τίτλος

Αρχείο "Etablis" (Κ398)

Ημερομηνία(ες)

  • 1927-1931 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 dvd (72 ηλεκτρονικοί φάκελοι / ψηφιοποιημένα βιβλία), jpg, pdf

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Οικουμενική Συνομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Ουζούνογλου Νικόλαος),
Ημερομηνία δωρεάς: 2/6/2017
ΑΒΕ 2081

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  1. Τα τέσσερα (4) πρώτα dvd περιέχουν ψηφιακά αντίγραφα των τόμων/βιβλίων, στα οποία καταγράφηκαν από την Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών τα στοιχεία των Κωνσταντινουπολιτών που χαρακτηρίστηκαν ως Etablis και εξαιρέθηκαν της Ανταλλαγής, όπως προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάνης (72 βιβλία αποθηκευμένα σε αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους).
  2. Το πέμπτο (5ο) dvd περιέχει το τελικό προϊόν της καταγραφής των στοιχείων από την Οικουμενική Συνομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Εργαλείο έρευνας σε ΔΙΠΑΠ

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Αρχείο Κοινωνίας των Εθνών

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Λείπουν οι φάκελοι 44, 75,76,77,78

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης