Μέρος Αρ.Εισ. 372 - Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 372

Τίτλος

Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα

Ημερομηνία(ες)

  • 1919-1922 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1883 - 1953)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νικόλαος Πλαστήρας (4 Νοεμβρίου 1883 - 26 Ιουλίου 1953) ήταν Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός. Έγινε γνωστός για την στρατιωτική του δράση κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (όπου έγινε γνωστός ως Μαύρος Καβαλάρης) και τη Μικρασιατική εκστρατεία ενώ πολλές φορές ενεπλάκη με την πολιτική συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινήματα. Ήταν φιλοβενιζελικός και κυβέρνησε την Ελλάδα τρεις φορές, μία το 1945 και άλλες δύο στα 1950-1952.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Αγγελική Γλεντή

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φωτογραφίες του Νικολάου Πλαστήρα με αξιωματικούς και στρατιώτες (1919) κ.ά. Στιγμιότυπα από την εκστρατεία στη Μικρά Ασία: Κασαμπάς (Πάσχα του 1920), Ουσάκ (1921)· σειρά φωτογραφιών με τοπία, αρχαιότητες και στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία.
Είσοδος των πρωτεργατών της Επανάστασης 1922 στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1922)· στιγμιότυπα από την επιθεώρηση του στρατού Έβρου στην Αλεξανδρούπολη (1922)·

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/rcr6-hep3-hk8y

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Ιωάννης Αναστ. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945, Αθήνα 1948, σσ. 24-25 ένθετο·
Νικόλαος Πλαστήρας Εκστρατεία Ουκρανίας 1919 - Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933 - Αλληλογραφία, στη σειρά Αρχείο της Π.Σ. Δέλτα, Β΄, επιμ. Π.Α. Ζάννας, αθήνα 1989, φωτ. 4-5·
Βαλεντίνη Τσελίκα, Πηνελόπη Δέλτα αφήγηση ζωής, Αθήνα 2004 σσ. 151, 152, 163, 167, 169·
Μιχάλης Κατσίγερας, Ελλάδα 20ος αιώνας Α 1900-1945 οι Φωτογραφίες, Αθήνα 2000, φωτ. 161.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες