Αρχείο EDU016.01 - Αρχείο E' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών

Σελίδα από Μαθητολόγιο Ε' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών Σελίδα από Μαθητολόγιο Ε' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών Σελίδα από Μαθητολόγιο Ε' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-ACH EDU016.01

Τίτλος

Αρχείο E' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1901-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Από το 1929 και μετά μετονομάστηκε σε 12ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Δύο Μαθητολόγια, τρεις Γενικοί Έλεγχοι

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης