Συλλογή COL093.01 - Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου (Κ258)

Κατάλογος διδασκαλίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του Εθνικού Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κωνστ... Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1) Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (2) Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1) Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (2) Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1) Επιστολή του Δ. Σάρρου προς τον πρόεδρο της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής (2) Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA COL093.01

Τίτλος

Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου (Κ258)

Ημερομηνία(ες)

  • 1903-1921 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Εκπαιδευτικός στη Μεγάλη του Γένους Σχολή

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Σπανός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία αγοράς: 2/7/1991
ΑΒΕ: 903

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου: επιστολές προς την Εφορεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής σχετικά με ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού , χειρόγραφες σημειώσεις για το πρόγραμμα της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κατάλογος διδασκαλίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του Εθνικού Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης