Μέρος EDU038.01 - Αρχείο 17ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Ετικέτα Μαθητολογίου 17ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών Μαθητολόγιο 17ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-ACH EDU038.01

Τίτλος

Αρχείο 17ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1928 - 1961 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

17 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Πρώην 10ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Πατρών (προσφυγικό)

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Περιλαμβάνει βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/17-u-2

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης