Μέρος ΑΙΜΧΑ/ ΧΑΡΙΑ - Αρχείο Χαρτών / Χαρτοθήκη

«Κωνσταντινούπολις» «Η Μακεδονία του 1912 / Η σημερινή Μακεδονία» «Δορύλαιον (Εσκί-Σεχίρ)» «Συναός (Σιμάβ)» «Ουλού Κισλά-Νίγδη» «Ποντοηράκλεια» «Ιοσκάτη» «Ακ-Σεχήρ (Φιλομήλιον)» «Τσαγκρί» «Anatolia»

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΙΜΧΑ/ ΧΑΡΙΑ

Τίτλος

Αρχείο Χαρτών / Χαρτοθήκη

Ημερομηνία(ες)

  • 1919 – 1922 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

20 χάρτες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορές, Δωρεές

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιτελικοί / Eπιχειρησιακοί / Πολιτικοί χάρτες
Μέρος της συλλογής χαρτών απεικονίζει το χώρο της ΝΑ Ευρώπης, τη Μικρά Ασία και την Τουρκία κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η κατασκευή τους εκτείνεται χρονικά από το 16ο έως τον 20ό αι.
Το είδος τους ποικίλλει. Υπάρχουν χάρτες ιστορικοί, εθνογραφικοί, επιτελικοί, αρχαιολογικοί, περιηγητικοί, στατιστικοί, γλωσσολογικοί, διοικητικοί, οικονομικοί–παραγωγικοί, εκκλησιαστικοί, ναυτικοί, γεωφυσικοί και πολιτικοί. Είναι κυρίως ελληνικοί, αλλά υπάρχουν και χάρτες αγγλικοί, γερμανικοί, οθωμανικοί και σλαβικοί.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος όλων των χαρτών είναι διαθέσιμος μέσω του Διαδικτύου.

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το ΙΜΧΑ, σε μία προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης του αρχείου των χαρτών, το έχει εντάξει στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το αρχείο ψηφιοποιήθηκε εξολοκλήρου και διατίθεται στο ερευνητικό κοινό σε ψηφιακά αντίγραφα. Μέρος αυτών είναι επίσης διαθέσιμοι μέσω του Διαδικτύου.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/fy5k-rkm5-tfpb

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Σημείωση

Διάφορες κλίμακες

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης