Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σάμου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σάμου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

 • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Σάμου

Τύπος

 • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κτήριο πρώην φυλακών

Τοποθεσία

Βαθύ

Περιοχή

Σάμος

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

83100

Τηλέφωνο

22730 24220, 28682

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σάμου αποτελούν διάδοχη υπηρεσία του Ιστορικού Αρχείου Σάμου και του παλαιότερου Αρχειοφυλακείου Σάμου.
Η πρώτη αρχειακή υπηρεσία της Σάμου, το Αρχειοφυλακείο, ιδρύθηκε το 1882 από την Ηγεμονική Διοίκηση με σκοπό την τακτική παραλαβή και τη φύλαξη των αρχείων των διαφόρων υπηρεσιών του αυτόνομου κρατιδίου της Σάμου.
Με την ενσωμάτωση της Σάμου στο νεοελληνικό κράτος (1912), όλα τα αρχεία της Ηγεμονίας περιήλθαν σταδιακά στο Δημόσιο Αρχειοφυλακείο.
Το 1921, με το νόμο 2617 "περί του εν Σάμω Αρχειοφυλακείου", ορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας, στο ίδιο πνεύμα με το ιδρυτικό ηγεμονικό διάταγμα του 1882, με τη διαφορά ότι στη θέση του αρχειοφύλακα προβλεπόταν πλέον να υπηρετεί πτυχιούχος της Φιλοσοφικής ή Νομικής Σχολής. Το Αρχειοφυλακείο Σάμου, υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, λειτούργησε στο εξής σύμφωνα με την ισχύουσα σε όλη την ελληνική επικράτεια νομοθεσία περί Αρχειοφυλακείων.
Το 1938 μετονομάστηκε σε Ιστορικό Αρχείο Σάμου και τέθηκε υπό την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, υπηρεσία υπαγόμενη αρχικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο Υπουργείο Παιδείας.
Με το νόμο 1946 του 1991 το Ιστορικό Αρχείο Σάμου εντάχθηκε στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους ως "Αρχεία Νομού Σάμου".
Τέλος, με το νόμο 4610 του 2019 περί Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει μέχρι σήμερα τη λειτουργία της υπηρεσίας, με την ονομασία Γ.Α.Κ. - Τμήμα Σάμου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Μετά το 1912 ελάχιστα αρχεία είχαν εισαχθεί στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου. Πολλά από τα νεότερα αρχεία καταστράφηκαν είτε επειδή δεν δινόταν η πρέπουσα προσοχή είτε λόγω των πολέμων και των ανώμαλων πολιτικών καταστάσεων.
Από το 1989 βασικός στόχος των Γ.Α.Κ. Σάμου υπήρξε η επισήμανση νέων αρχείων και η εισαγωγή όσων επέτρεπε ο περιορισμένος χώρος του παλιού κτιρίου. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η επισήμανση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των κοινοτήτων και σχολείων της Σάμου και της Ικαρίας. Στόχος επίσης είναι η συνέχιση της καταγραφής των ενεργών αρχείων και η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων υπαλλήλων να φροντίζουν για τη διαφύλαξη των αρχείων της υπηρεσίας τους. Τρίτος στόχος η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση και η αναπαραγωγή αρχείων, ιδίως των παλαιών (17ου-19ου αι.) ώστε να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές χωρίς να φθείρεται το υλικό. Η δημιουργία ψηφιακού αρχείου είχε επιτευχθεί αρχικά με την εφαρμογή και χρήση του STATUS IQ το οποίο αντικαταστάθηκε στην συνέχεια από την κεντρική πύλη των Γενικών Αρχείων του Κράτους "Αρχειομνήμων".

Κτίρια

Holdings

Στα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Σάμου φυλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες αρχειακού υλικού:

 • Συλλογές 17ου-19ου αιώνα
 • Αρχεία Ηγεμονίας Σάμου
 • Νεότερα αρχεία και συλλογές:
  • Διοικητικά
  • Εκπαιδευτικά
  • Δικαστικά
  • Δημοτικά
  • Ιδιωτικά
  • Συλλογές οπτικοακουστικού υλικού
  • Συλλογές τύπου

Αναλυτικότερη περιγραφή του υλικού υπάρχει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://gak.sam.sch.gr/ArchCol/archcol-00.html

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Ώρες λειτουργίας Αναγνωστηρίου: 9:00-15:00

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κτήριο πρώην φυλακών
Βαθύ, Σάμος
GR 83100