Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

17674

Τηλέφωνο

2130999920-1

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Αποτελείται κυρίως από αρχεία και συλλογές του 19ου και αρχών 20ου αιώνα. Επίσης πολλά της περίόδου της Τουρκοκρατίας και τέλος κώδικες βυζαντινούς.
Οι συλλογές χωρίζονται σε γράμματα εν είδη ειδικού Ευρετηρίου ανάλογα με τον κατάλογο στον οποίο περιγράφονται (Πολίτη, Νικολόπουλου, Σταύρου) και της αρχειοθέτησης και αρίθμησης των εγγράφων

Κατάλογος Πολίτη

Α Γενικό Αρχείο (ευρύτερη ενότητα)
Το Γενικό Αρχείο Α αποτελείται από 10763 ιστορικά έγγραφα (ποικίλων προελεύσεων, που συγκροτούν αυτόνομα αρχεία/συλλογές) αναφερόμενα στην νεότερη περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας. Το αρχείο αυτό είναι "ανοικτό" και συνεχώς αυξανόμενο με νέες προσκτήσεις. Πυρήνας του υπήρξε το λεγόμενο Αρχείο Ιω. Φιλήμονος.
Β – Κ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα.
Μ Μικρά Αρχεία (1-21) (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Μ αρχεία συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Ν-Ρ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Σ Πατριαρχικά σιγίλια και έγγραφα (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Σ συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Στ-Υ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Φ Φιλολογικόν αρχείον (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Φ συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Φλ -Χτ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Ψ Μεταγενέστερα ή Ελάσσονος Σημασίας / Χειρόγραφα (ευρύτερη ενότητα)
Ω Μεταγενέστερα ή Ελάσσονος Σημασίας / ΄Εγγραφα (ευρύτερη ενότητα)

Η σήμανση με γράμματα βγαίνει από τα αρχικά λέξεων

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
Αθήνα, Αττική 17674