Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ημαθίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ημαθίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Ημαθίας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ολγάνου 23

Τοποθεσία

Βέροια

Περιοχή

Ημαθία

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

59132

Τηλέφωνο

23310 65008

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Tο Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας ιδρύεται με Προεδρικό Διάταγμα της 22ας Αυγούστου 1930, για να παραλάβει τους Κώδικες του Ιεροδικείου Βέροιας, οι οποίοι από το Μάρτιο του 1921 φυλάσσονταν στις αποθήκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Μέχρι τα μέσα του 1949, το Ιστορικό Αρχείο φαίνεται να σιωπά. Μόλις τον Αύγουστο του 1949, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται η λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου. Τελικά, στις αρχές του 1952, συστήνεται Εποπτική Επιτροπή του Αρχείου και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως (άμισθος) Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου ο Χ. Αραπίδης και ξεκινά η συνεργασία για το μεταφραστικό έργο των Κωδίκων με το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, η οποία όμως διακόπτεται λόγω του αιφνίδιου θανάτου του τον Αύγουστο του 1959, και το Ιστορικό Αρχείο παραμένει χωρίς προσωπικό. Από το 1961 την τρέχουσα υπηρεσιακή εργασία διεκπεραιώνει υπάλληλος του Δήμου η οποία αργότερα ορίζεται Προϊσταμένη του Αρχείου. Από το Σεπτέμβριο του 1989, μέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των Γ.Α.Κ., λειτουργεί φιλοξενούμενο σε χώρο ο οποίος είχε παραχωρηθεί από τον τότε Δήμαρχο και Πρόεδρο της Εποπτικής Επιτροπής του Μ.Τ.Ι.Α. κ. Α. Βλαζάκη. Σήμερα, με τον τίτλο “ Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ημαθίας ” λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία των Γ.Α.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1946/1991 και στεγάζεται στο Κτήριο Αναστασίου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Το κτήριο που στεγάζονται σήμερα τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ημαθίας βρίσκεται στην Μπαρμπούτα και λέγεται ‘’Κτήριο Αναστασίου’’. Κατασκευάστηκε το 1882. Στην όψη του κτηρίου, που βλέπει στον Τριπόταμο, υπάρχει διακοσμητικό σχέδιο με τη χρονολογία κατασκευής του κτηρίου: ΄΄5642΄΄- η Εβραϊκή Xρονολογία (δηλαδή το Χριστανικό Έτος 1882). Είναι γνωστό σαν ¨Το Σπίτι του Ραββίνου¨ ή ¨ Το σπίτι του Χαμάμι¨. Το 1949 το κτήριο αγοράστηκε από τους αδελφούς Αναστασίου, οι οποίοι το 1996 το πούλησαν στο Δήμο Βέροιας. Το 1998 – 2002 ανακαινίσθηκε με Δαπάνη του Υ.Π.Ε.Π.Θ. και του Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια του Προγράμματος ¨ΗΦΑΙΣΤΟΣ¨ , επί Δημαρχίας Γιάννη Χασιώτη και παραχωρήθηκε, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση, στο Υπουργείο Παιδείας, μέχρι και το 2038. Το κτήριο είναι τριώροφο. Το συνολικό εμβαδόν του είναι 345 τ.μ. περίπου. Αποτελείται από: το ισόγειο, 80 τ.μ, τον 1ο όροφο, 120 τ.μ., το 2ο όροφο, με 128 τ.μ. και την αποθήκη, 17 τ.μ. Στο ισόγειο βρίσκεται το Αρχειοστάσιο της Υπηρεσίας. Στον πρώτο όροφο τα γραφεία για την επεξεργασία του υλικού και η Βιβλιοθήκη και στο δεύτερο όροφο οι διοικητικοί χώροι και το Αναγνωστήριο.

Συλλογές

Στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας απόκεινται αρχεία Δημόσια και Ιδιωτικά σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μοναδικής παλαιότητας και σπανιότητας αρχειακή ενότητα αποτελεί το Οθωμανικό Αρχείο με τους 129 κώδικες στην παλαιοτουρκική, ετών 1602–1882.Στα αρχεία της Ελληνικής Διοίκησης περιλαμβάνονται Αρχεία Δημοσίων Υπηρεσιών από το 1906, Αρχεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το 1960, Εκπαιδευτικά Αρχεία από το 1879, Αρχεία του Δήμου Βέροιας από το 1947.Στα Ιδιωτικά Αρχεία περιλαμβάνονται έγγραφα, επιστολές, εφημερίδες, φωτογραφίες, cartes postales, περιοδικά και βιβλία ποικίλου περιεχομένου.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ολγάνου 23
Βέροια, Ημαθία
GR 59132