Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Δράμας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-DRA

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Δράμας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Δράμας

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

1ης Ιουλίου 1, Κτήριο Διοικητηρίου

Τοποθεσία

Δράμα

Περιοχή

Δράμας

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

66133

Τηλέφωνο

2521045025

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα ΓΑΚ Νομού Δράμας ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νόμο 1946/1991 και άρχισαν να λειτουργούν στην πόλη της Δράμας από το Σεπτέμβριο του 1995. Τα Γ.Α.Κ. Ν. Δράμας αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Δράμας στεγάστηκαν αρχικά στο τότε κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Δράμας και κατόπιν σε μισθωμένο χώρο στο κέντρο της πόλης της Δράμας. Από τον Ιανουάριο του 2013 η υπηρεσία στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτηρίου του Διοικητηρίου Δράμας όπου λειτουργούν τα γραφεία της υπηρεσίας καθώς και χώρος Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Δράμας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08.30'-14.30'.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

1ης Ιουλίου 1, Κτήριο Διοικητηρίου
Δράμα, Δράμας
GR 66133