Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ)
  • Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ)
  • Society of Cretan Historical Studies (SCHS)
  • Historical Museum of Crete (HMC)

Τύπος

  • Επιστημονική εταιρεία

Περιοχή επαφής

 

Ειρήνη Φουκαράκη, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκών και Αρχείων Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

71202

Τηλέφωνο

(+30) 2810 283219, (+30) 2810 288708

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την προαγωγή των κρητολογικών, αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και μετά.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Για τη στέγαση του Μουσείου παραχωρήθηκε από τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού το νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού (1903).

Συλλογές

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Κρήτης από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως τη σύγχρονη εποχή. Στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στεγάζονται πολύτιμες αρχειακές συλλογές. Πέρα από το Τοπωνυμικό Αρχείο που συντάχθηκε με μέριμνα της ΕΚΙΜ κατά τη δεκαετία του 1950, σημαντικές δωρεές αρχειακών συλλογών, όπως των Ι. Μουρέλλου, Ι. και Γ. Μιτσοτάκη (υποπροξένων της Ρωσίας στο Ηράκλειο), Εμμανουήλ Τσουδερού (1941-1944), Στέφανου Ξανθουδίδη, Γ. Ν. Χατζιδάκη, Ν. Καζαντζάκη, αλλά και το αρχείο της πιανίστριας Ρένας Κυριακού, συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον μελετητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Χειμερινό 09:00-15:30, Θερινό 09:00-17:00

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα (01/10/2019 & 05/12/2019)

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
Ηράκλειο, Κρήτη 71202