Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ)
  • Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ)
  • Society of Cretan Historical Studies (SCHS)
  • Historical Museum of Crete (HMC)

Τύπος

  • Επιστημονική εταιρεία

Πεδίο επικοινωνίας

 

Ειρήνη Φουκαράκη, Υπεύθυνη Βιβλιοθηκών και Αρχείων Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

71202

Τηλέφωνο

(+30) 2810 283219, (+30) 2810 288708

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την προαγωγή των κρητολογικών, αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και μετά.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Για τη στέγαση του Μουσείου παραχωρήθηκε από τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού το νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού (1903).

Holdings

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Κρήτης από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως τη σύγχρονη εποχή. Στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στεγάζονται πολύτιμες αρχειακές συλλογές. Πέρα από το Τοπωνυμικό Αρχείο που συντάχθηκε με μέριμνα της ΕΚΙΜ κατά τη δεκαετία του 1950, σημαντικές δωρεές αρχειακών συλλογών, όπως των Ι. Μουρέλλου, Ι. και Γ. Μιτσοτάκη (υποπροξένων της Ρωσίας στο Ηράκλειο), Εμμανουήλ Τσουδερού (1941-1944), Στέφανου Ξανθουδίδη, Γ. Ν. Χατζιδάκη, Ν. Καζαντζάκη, αλλά και το αρχείο της πιανίστριας Ρένας Κυριακού, συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον μελετητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Χειμερινό 09:00-15:30, Θερινό 09:00-17:00

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα (01/10/2019 & 05/12/2019)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
Ηράκλειο, Κρήτη 71202