Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-EVR

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Έβρου

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως

Τοποθεσία

Αλεξανδρούπολη

Περιοχή

Έβρος

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Τηλέφωνο

2551080754

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το 1973 ιδρύεται το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο (Τ.Ι.Α.) Αλεξανδρούπολης με το Βασιλικό Διάταγμα 308/1973. Η Εποπτική Επιτροπή του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αλεξανδρούπολης συνήλθε για πρώτη φορά από το έτος ίδρυσής του στις 25-09-1989 και η λειτουργία του Αρχείου ξεκίνησε ουσιαστικά την ίδια περίοδο (Σεπτέμβριος του 1989) όταν αποσπάστηκε στο Τ.Ι.Α. Αλεξανδρούπολης και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης εκπαιδευτικός.

Με την ψήφιση του Ν.1946/91 το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αλεξανδρούπολης μετονομάστηκε σε Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου, ενώ με τον Ν. 4610/2019 σε Γ.Α.Κ. - Τμήμα Έβρου.

Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ. Έβρου στεγάστηκαν αρχικά σε χώρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σε χώρο του κτηρίου της παλιάς Νομαρχίας Έβρου και μετά σε μισθωμένο οίκημα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2009. Από τον Ιανουάριο του 2009 στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους στον 1ο και 2ο όροφο 5όροφου κτηρίου επί της οδού Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως στην Αλεξανδρούπολη.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Έβρου απαντώνται οι εξής κατηγορίες:

Δημοτικά: κοινοτήτων νομού Έβρου

Δικαστικά: Δικαστικών υπηρεσιών

Διοικητικά: Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Εκπαιδευτικά: Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Δικαστικά: Δικαστικών Αρχών

Δημοτικά: Δήμων και Κοινοτήτων

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές: προσωπικά αρχεία

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αναγνωστήριο των Αρχείων είναι ανοικτό για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 -14.30.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στο αναγνωστήριο της υπηρεσίας είναι διαθέσιμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλογοι - ευρετήρια περιεχομένων των ΓΑΚ - Τμήματος Έβρου.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 68132