Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας « Η Αγάπη »

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας « Η Αγάπη »

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Σύλλογος - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Περιοχή

Λέσβος

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

81108

Τηλέφωνο

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας "Η Αγάπη" ιδρύθηκε το 1922. Όπως αναφέρει το καταστατικό του: "Ιδρύεται εν Μηθύμνη Σωματείον υπό τον τίτλον Σύλλογος Κων και Δίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη" έδραν έχον την κωμόπολιν Μηθύμνης και σκοπόν α. την παροχήν πάσης δυνατής ανακουφίσεων εις τους εν μετώπω ευρισκόμενους Μηθυμναίους στρατιώτας, δι' αποστολής διαφόρων χρήσιμων ειδών β. την ανάπτυξιν των μελών αυτού δια διαλέξεων, εορτών και επωφελών περιοδικών κ.λπ. γ. την ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν της σπουδάζουσας νεολαίας δια προμηθείας εις αυτήν βιβλίων και ειδών υποδύσεως, επενδύσεως κ.λπ. δ. την υποστήριξιν των απόρων οικογενειών της κοινότητας Μηθύμνης των δεομένων οιανδήποτε υποστήριξιν, και εγκρινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου."

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

, Λέσβος
GR 81108