Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας « Η Αγάπη »

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας « Η Αγάπη »

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Σύλλογος - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Περιοχή

Λέσβος

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

81108

Τηλέφωνο

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μήθυμνας "Η Αγάπη" ιδρύθηκε το 1922. Όπως αναφέρει το καταστατικό του: "Ιδρύεται εν Μηθύμνη Σωματείον υπό τον τίτλον Σύλλογος Κων και Δίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη" έδραν έχον την κωμόπολιν Μηθύμνης και σκοπόν α. την παροχήν πάσης δυνατής ανακουφίσεων εις τους εν μετώπω ευρισκόμενους Μηθυμναίους στρατιώτας, δι' αποστολής διαφόρων χρήσιμων ειδών β. την ανάπτυξιν των μελών αυτού δια διαλέξεων, εορτών και επωφελών περιοδικών κ.λπ. γ. την ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν της σπουδάζουσας νεολαίας δια προμηθείας εις αυτήν βιβλίων και ειδών υποδύσεως, επενδύσεως κ.λπ. δ. την υποστήριξιν των απόρων οικογενειών της κοινότητας Μηθύμνης των δεομένων οιανδήποτε υποστήριξιν, και εγκρινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου."

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

, Λέσβος
GR 81108