Αρχείο - Αρχείο Ιωάννου Μουμτζίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννου Μουμτζίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1950-1960 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Βιβλία, φωτογραφίες, έγγραφα, εφήμερα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης Μουμτζίδης, πρόσφυγας δεύτερης γενιάς από την Αργυρούπολη του Πόντου, γεννήθηκε στην Νάουσα. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην πόλη κατά την δεκαετία του 1950. Επίσης ασχολήθηκε με την αθλητική και πολιτιστική δημοσιογραφία. Πέθανε σε νεαρή ηλικία.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά ψηφιακών αντιγράφων από την κόρη του Ι. Μουμτζίδη.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Δύο τεύχη λευκωμάτων συνεστιάσεων του συλλόγου Αργυρουπολιτών (έτη 1957-58), φωτογραφικό υλικό (αθλητισμός, θέατρο), τετράδιο δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων (αθλητικά, πολιτιστικά), προγράμματα παραστάσεων, προσκλήσεις πληρωμής συνδρομής στην υπηρεσία ραδιοφωνίας κ.ά. εφήμερα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Το πρωτότυο αρχειακό υλικό βρίσκεται στην κατοχή της κόρης του Ι. Μουμτζίδη.

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο αποτελείται από ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο Περιγραφής Αρχείου από τον φορέα.

Πεδίο Πρόσκτησης