Αρχείο - Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου Ποντίων Ναούσης "Ακρίτας"

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχείο Γυμναστικού Συλλόγου Ποντίων Ναούσης "Ακρίτας"

Χρονολογία(ες)

  • 1939-1953 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 βιβλίο πράξεων με 103 χειρόγραφες σελίδες

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1928 - 1956)

Διοικητική ιστορία

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ποντίων Ναούσης «Ακρίτας» ιδρύθηκε το 1928 και υπήρξε ο πρώτος αθλητικός σύλλογος της πόλης. Εξελίχθηκε σε ευρύτερα πολιτιστικό σύλλογο όχι μόνον των Ποντίων αλλά και των υπολοίπων προσφύγων της Νάουσας, οργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, ενώ συμμετείχε σε πρωταθλήματα της περιοχής.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ψηφιακό αντίγραφο βιβλίου πράξεων που επιγράφεται «Πρακτικόν συλλόγου ΑΚΡΙΤΑ» με 103 χειρόγραφες σελίδες πράξεων του συλλόγου από το 1939 ως το 1953 με μεγάλα διαλείμματα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Το πρωτότυπο βιβλίο των πρακτικών φυλάσσεται στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Μαυρίδου Θ. και Χατζηστυλλής Κ., Γυμναστικός Σύλλογος Ποντίων Ναούσης «Ακρίτας» 1928-1956, Βέροια 2016.

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο αποτελείται από ψηφιακά αντίγραφα.
Τα ψηφιακά αντίγραφα του αρχείου είναι προσβάσιμα στο: https://naoussahistory.gr/archive/17-archeio-eykseinou-leschis-pontion-naousis.-vivlio-prakseon-tou-syllogou-akritas

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο Περιγραφής Αρχείου από τον φορέα.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι