Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ζαλοκώστα 3

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

100 27

Τηλέφωνο

210 3683351

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

H Yπηρεσία Διπλωματικού & Iστορικού Aρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.) του Yπουργείου των Eξωτερικών (Y Π. E Ξ.) συνιστά, βάσει του άρθρου 19 του Oργανισμού του Yπουργείου (N. 3566/2007), την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η ευθύνη φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και αξιοποίησης των γραπτών, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών Αρχείων του YΠ.EΞ., τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Αρχών του Eξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία, Mόνιμες Aντιπροσωπείες, Γραφεία Συνδέσμων). Στην ευθύνη της Y.Δ.I.A. ανήκουν επίσης το Κινηματογραφικό Αρχείο και τα υπαγόμενα σε αυτό τμήματα (Φωτογραφικό Αρχείο - Εργαστήριο Ψηφιοποίησης), καθώς και η Βιβλιοθήκη του YΠ.EΞ. Όπως σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η Yπηρεσία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Yπουργό των Eξωτερικών.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ζαλοκώστα 3
Αθήνα, Αττική 100 27