Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ζαλοκώστα 3

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

100 27

Τηλέφωνο

210 3683351

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

H Yπηρεσία Διπλωματικού & Iστορικού Aρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.) του Yπουργείου των Eξωτερικών (Y Π. E Ξ.) συνιστά, βάσει του άρθρου 19 του Oργανισμού του Yπουργείου (N. 3566/2007), την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η ευθύνη φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και αξιοποίησης των γραπτών, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών Αρχείων του YΠ.EΞ., τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Αρχών του Eξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία, Mόνιμες Aντιπροσωπείες, Γραφεία Συνδέσμων). Στην ευθύνη της Y.Δ.I.A. ανήκουν επίσης το Κινηματογραφικό Αρχείο και τα υπαγόμενα σε αυτό τμήματα (Φωτογραφικό Αρχείο - Εργαστήριο Ψηφιοποίησης), καθώς και η Βιβλιοθήκη του YΠ.EΞ. Όπως σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η Yπηρεσία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Yπουργό των Eξωτερικών.

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ζαλοκώστα 3
Αθήνα, Αττική 100 27