Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR KDBK

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

 • ΚΔΒΚ

Τύπος

 • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

 

Ιωάννα Στεργιοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Ελένη Μαργαρίτη, αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αρχείων - Μουσείων & Πινακοθηκών, Αρσινόη Χατζηαναστασίου, αν. Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκων

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9

Τοποθεσία

Κοζάνη

Περιοχή

Κοζάνη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

50132

Τηλέφωνο

24610 49319

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η ιστορία της Βιβλιοθήκης ξεκινά στο τέλος του 17ου αι. και είναι συνδεδεμένη με την έναρξη και την ιστορία του Σχολείου Κοζάνης (1676/1679). Η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης συμβαδίζει με την εδραίωση της εκπαίδευσης στην Κοζάνη και βασίστηκε για αιώνες στις δωρεές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που είχε στη σκέψη του πληθυσμού η διάδοση της παιδείας. Από τότε και έως σήμερα η Βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν συνεχώς με βιβλία, που προέρχονταν κυρίως από δωρεές επισκόπων και λογίων της Κοζάνης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Δήμο Κοζάνης

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Στις συλλογές της ΚΔΒΚ, περιλαμβάνονται:

 1. Η σύγχρονη συλλογή (εκδόσεις μετά την απελευθέρωσή της, το 1912)
 2. Χειρόγραφα
 3. Παλιά έντυπα (εκδόσεις από το 1494 - 1912)
 4. Λυτά έγγραφα
 5. Αρχαιολογική συλλογή
 6. Βιβλιοθήκη Ψαριανού
 7. Χάρτες
 8. Φωτογραφίες

Στα αρχεία της συμπεριλαμβάνονται κώδικες και λυτά αρχειακά έγγραφα που περιέχουν εκκλησιαστικά, διοικητικά, δικαστικά αλλά και εκπαιδευτικά έγγραφα από το 1745 κ.ε., ενώ το σύγχρονο αρχείο, χωρίζεται κυρίως σε δύο τμήματα: του Δήμου και της Νομαρχίας. Σημαντικά αρχεία που προστέθηκαν πρόσφατα είναι του Γεωργίου Λυριτζή και του Βασιλείου Φόρη. Συμπληρωματικά των εγγράφων υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά αντικείμενα, ανάτυπα, φωτογραφίες κλπ, τα οποία εξηγούν τον τρόπο σκέψης του συλλογέα και της εποχής του.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

8:00πμ - 8:00μμ

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κωνσταντίνου Δαβάκη 9
Κοζάνη, Κοζάνη 50132