Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πεδίο επικοινωνίας

 

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ιστορικός

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ιερά Οδός 75

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11855

Τηλέφωνο

210 5294994

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η ίδρυση του Κέντρου περιλαμβανόταν στο ιδρυτικό διάταγμα του Γεωργικού Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ. 402/29-03-2005, τ. Β΄), όπου στο άρθρο 1 παρ. 2, αναφέρεται ότι στο «Μουσείο οργανώνεται και λειτουργεί ειδική μονάδα με την ονομασία «Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας», το οποίο θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη (εστιασμένη κυρίως στον αγροτικό τομέα), αρχεία εγγράφων, εικονογραφικό αρχείο κ.λπ.

Στους σκοπούς, εξάλλου, ίδρυσης του Γεωργικού Μουσείου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περιλαμβάνεται και η «συλλογή, συντήρηση, μελέτη, αξιοποίηση και έκθεση των τεκμηρίων της ιστορίας όλων των κλάδων της ελληνικής γεωργίας με έμφαση στην εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας, της οικονομικής δομής και διάρθρωσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας, καθώς και στην εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης».

Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρθηκε και συγκεντρώθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γεωργικού Μουσείου το ήδη ταξινομημένο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και το βιβλιογραφικό απόθεμα που βρισκόταν στην αίθουσα εκθεμάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και σε άλλα εργαστήρια/φροντιστήρια του Γ.Π.Α. Να σημειωθεί ότι το προϋπάρχον Ιστορικό Αρχείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποτελεί, μαζί με το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα ελάχιστα επαρκώς ταξινομημένα και αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά αρχεία της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η συγκέντρωση σ' ένα ενιαίο χώρο όλου σχεδόν του σώματος του τεκμηριωτικού υλικού (βιβλία, έγγραφα, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό, παλαιές εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), που βρισκόταν διάσπαρτο σε διάφορες διοικητικές μονάδες και χώρους του Πανεπιστημίου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Το «Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας» (ΚΤΙΕΓ) λειτουργεί στο χώρο του Γεωργικού Μουσείου από το Σεπτέμβριο του 2008. Το κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο αυτό Κέντρο επιτελεί πολλαπλούς στόχους (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, διδακτικούς κλπ).

Holdings

Η συλλογή περιλαμβάνει πλέον πάνω από 25 τετρ. μέτρα αρχείου, περίπου 5000 τόμους βιβλίων και σχεδόν 3000 περιοδικών γεωπονικού ενδιαφέροντος, επιμέρους αρχειακές συλλογές (π.χ. συλλογή έργων Εμμ. Βάθη, συλλογή Σ. Δαμιανάκου, αρχείο Αγροτικού κόμματος κ.ά.) περισσότερες από 2000 φωτογραφίες σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, συλλογή από σπάνια ανάτυπα, χάρτες, γκραβούρες και άλλα πολύτιμα τεκμήρια.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ιερά Οδός 75
Αθήνα, Αττική 11855