Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Χρ. Λαδά 2

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2103221254

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1986 από τη Λέσχη Φιλελευθέρων, η οποία το ‘προικοδότησε’ με δικά της περιουσιακά στοιχεία. Στόχοι της ύπαρξης αλλά και της όλης δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι οι εξής:
α) Συγκέντρωση ιστορικών αρχείων για την ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της αντίστοιχης περιόδου του εθνικού και ιστορικού βίου των Ελλήνων.
β) Συστηματική κατάταξη του υλικού αυτού, με σκοπό την αξιοποίησή του από τους ερευνητές.
γ) Η διευκόλυνση και, γενικώς, η προώθηση συγγραφής μονογραφιών πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα. Τα χρονικά όρια, πάντως, του ιστορικού ενδιαφέροντος του Ιδρύματος είναι δυνατόν να επεκταθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης, και σε ιστορικές περιόδους που προηγούνται εκείνης του Ελευθερίου Βενιζέλου ή και την ακολουθούν, εφόσον δεν είναι, από πολλές απόψεις, ούτε δυνατή αλλά ούτε και σκόπιμη η στεγανοποίηση των ιστορικών περιόδων.

Έτσι, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με τη Λέσχη – διευκολύνοντας την αξιοποίηση του πλούσιου υλικού που αυτή συνέλεξε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύπαρξής της.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 09:30 - 13:30

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Χρ. Λαδά 2
Αθήνα, Αττική