Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Χρ. Λαδά 2

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2103221254

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1986 από τη Λέσχη Φιλελευθέρων, η οποία το ‘προικοδότησε’ με δικά της περιουσιακά στοιχεία. Στόχοι της ύπαρξης αλλά και της όλης δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι οι εξής:
α) Συγκέντρωση ιστορικών αρχείων για την ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της αντίστοιχης περιόδου του εθνικού και ιστορικού βίου των Ελλήνων.
β) Συστηματική κατάταξη του υλικού αυτού, με σκοπό την αξιοποίησή του από τους ερευνητές.
γ) Η διευκόλυνση και, γενικώς, η προώθηση συγγραφής μονογραφιών πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα. Τα χρονικά όρια, πάντως, του ιστορικού ενδιαφέροντος του Ιδρύματος είναι δυνατόν να επεκταθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης, και σε ιστορικές περιόδους που προηγούνται εκείνης του Ελευθερίου Βενιζέλου ή και την ακολουθούν, εφόσον δεν είναι, από πολλές απόψεις, ούτε δυνατή αλλά ούτε και σκόπιμη η στεγανοποίηση των ιστορικών περιόδων.

Έτσι, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με τη Λέσχη – διευκολύνοντας την αξιοποίηση του πλούσιου υλικού που αυτή συνέλεξε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύπαρξής της.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 09:30 - 13:30

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Χρ. Λαδά 2
Αθήνα, Αττική