Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχειοφυλακείο Σαλαμίνας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχειοφυλακείο Σαλαμίνας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μεγάλου Αλεξάνδρου 29

Τοποθεσία

Σαλαμίνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18900

Τηλέφωνο

2104640206

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Η Υπηρεσία αρχικά στεγάστηκε στο Αρχοντικό του Ιατρού Παπασωτηρίου στην ακτή Καραϊσκάκη, στην παραλία της Σαλαμίνας και εν συνεχεία το 2002 ο Δήμος Σαλαμίνας παρεχώρησε τον χώρο του ισογείου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 29 στο κέντρο της Σαλαμίνας. Το κτήριο ανακαινίσθηκε κατά τα έτη 2002 – 2004 και περιλαμβάνει αναγνωστήριο, αρχειοστάσια, γραφεία και αποθηκευτικό χώρο. Ο χώρος στεγάσεως του Αρχείου είναι μισθωμένος από το Δήμο Σαλαμίνας, ο οποίος καλύπτει και βασικά λειτουργικά έξοδα του Αρχείου.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της Σαλαμίνας και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1829 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.

Συγκεκριμένα στα Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:
Διοικητικά, Δημοτικά, Συμβολαιογραφικά, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά, Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στο Αρχειοφυλακείο Σαλαμίνας λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.
Επίσης, λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες του Αρχείου και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στην υπηρεσία. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και λειτουργεί στο χώρο του αναγνωστηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του και το κοινό έχει πρόσβαση σ’ αυτό κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 29
Σαλαμίνα, Αττική 18900