Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καβάλας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-KAV

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καβάλας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Καβάλας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Καβάλας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μητροπόλεως 1 κ Παλαιολόγου

Τοποθεσία

Καβάλα

Περιοχή

Καβάλας

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

65 403

Τηλέφωνο

2510 232697

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Αρχεία Νομού Καβάλας ιδρύθηκαν το Σεπτέμβριο του 1993, σύμφωνα με το νόμο 1946/1991. Βασικός τους σκοπός είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Καβάλας, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Μέχρι τα τέλη του 1994 τα Αρχεία Νομού Καβάλας στεγάζονταν σε χώρο 14 τ.μ. του Π.Ε.Κ. Καβάλας και από τον Ιανουάριο του 1995 σε μισθωμένο κτίριο 228 τ.μ. (σε 4 διαμερίσματα του 2ου ορόφου) επί των οδών Μητροπόλεως 1 - Παλαιολόγου, στο κέντρο της πόλης. Τον Δεκέμβριο του 2006 μισθώθηκε επιπλέον χώρος 160 τ.μ. (2 διαμερίσματα του 1ου ορόφου) στην ίδια οικοδομή. Τα δύο διαμερίσματα χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας (γραφεία, ταξινομητήριο, βιβλιοθήκη, δύο αναγνωστήρια, χώρος φιλοξενίας ομάδων μαθητών ή άλλων φορέων για μαθήματα τοπικής ιστορίας ή άλλους μορφωτικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς), τα δε άλλα τέσσερα ως αρχειοστάσια.
Στο υπάρχον κτίριο η πληρότητα των αρχειοστασίων βρίσκεται πλέον στο 95% και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αναγκαία η μίσθωση και άλλου κτιρίου ή η μεταστέγασή του σε κτίριο του Δημοσίου.

Holdings

Διοικητικά, Δημοτικά, Δικαστικά, Συμβολαιογραφικά, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά, Επιχειρήσεων, Χαρτογραφικά, Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές, Συλλογές τύπου, Συλλογές εφήμερων, Συλλογές φωτογραφικού υλικού, Βουλγαρικά, Οθωμανικά

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Καβάλας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 09.00 -14.00.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μητροπόλεως 1 κ Παλαιολόγου
Καβάλα, Καβάλας 65 403