Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καβάλας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-KAV

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καβάλας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Καβάλας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Καβάλας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μητροπόλεως 1 κ Παλαιολόγου

Τοποθεσία

Καβάλα

Περιοχή

Καβάλας

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

65 403

Τηλέφωνο

2510 232697

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Αρχεία Νομού Καβάλας ιδρύθηκαν το Σεπτέμβριο του 1993, σύμφωνα με το νόμο 1946/1991. Βασικός τους σκοπός είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Καβάλας, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Μέχρι τα τέλη του 1994 τα Αρχεία Νομού Καβάλας στεγάζονταν σε χώρο 14 τ.μ. του Π.Ε.Κ. Καβάλας και από τον Ιανουάριο του 1995 σε μισθωμένο κτίριο 228 τ.μ. (σε 4 διαμερίσματα του 2ου ορόφου) επί των οδών Μητροπόλεως 1 - Παλαιολόγου, στο κέντρο της πόλης. Τον Δεκέμβριο του 2006 μισθώθηκε επιπλέον χώρος 160 τ.μ. (2 διαμερίσματα του 1ου ορόφου) στην ίδια οικοδομή. Τα δύο διαμερίσματα χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας (γραφεία, ταξινομητήριο, βιβλιοθήκη, δύο αναγνωστήρια, χώρος φιλοξενίας ομάδων μαθητών ή άλλων φορέων για μαθήματα τοπικής ιστορίας ή άλλους μορφωτικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς), τα δε άλλα τέσσερα ως αρχειοστάσια.
Στο υπάρχον κτίριο η πληρότητα των αρχειοστασίων βρίσκεται πλέον στο 95% και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αναγκαία η μίσθωση και άλλου κτιρίου ή η μεταστέγασή του σε κτίριο του Δημοσίου.

Συλλογές

Διοικητικά, Δημοτικά, Δικαστικά, Συμβολαιογραφικά, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά, Επιχειρήσεων, Χαρτογραφικά, Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές, Συλλογές τύπου, Συλλογές εφήμερων, Συλλογές φωτογραφικού υλικού, Βουλγαρικά, Οθωμανικά

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Καβάλας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 09.00 -14.00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μητροπόλεως 1 κ Παλαιολόγου
Καβάλα, Καβάλας 65 403