Μέρος 33 - Αρχείο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Πιστοποιητικό του Δήμου Ηρακλείου για Τουρκοκρητικό Πιστοποιητικό ταυτότητας πρόσφυγα από το Δήμο Ηρακλείου Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ταυτότητας για στρατιώτη κλάσεως 1919 Διαβιβαστικό πίνακα αποθανόντων προσφύγων στο Δήμο Ηρακλείου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 1922 Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Πιστοποιητικό πρόσφυγα της Επί της Πολιτογραφήσεως των Προσφύγων Επιτροπής Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου Αίτηση εγγραφής πρόσφυγα στο Δημοτολόγιο Ηρακλείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

33

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1936 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

36 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκελοι 44-93
Εντοπίζονται μεταξύ άλλων εγγράφων αιτήσεις πολιτογράφησης και φωτογραφίες προσφύγων, αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων Τουρκοκρητικών, γνωστοποιήσεις προσφύγων ότι βρίσκονται εν ζωή. Διοικητικά έγγραφα σχετικά με πρόσφυγες και τουρκοκρητικούς και σχετικά με την εισροή και αποκατάσταση προσφύγων, έγγραφα προσφύγων προς τη Διοίκηση.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής του Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες