Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Άννινος, Άγγελος Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Άγγελο Άννινο, σχετικά με το Πατριαρχικό Ζήτημα και τη στάση του Πατριαρχείου, 29.12.1922
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Άγγελο Άννινο, σχετικά με το Πατριαρχικό Ζήτημα και τη στάση του Πατριαρχείου
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με το Πατριαρχικό Ζήτημα και τη στάση του Πατριαρχείου, χ.χ.
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με το Πατριαρχικό Ζήτημα και τη στάση του Πατριαρχείου
Μεταγραφή τηλεγραφήματος Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Άγγελου Άννινου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης της Λωζάνης από την Τουρκία
Μεταγραφή τηλεγραφήματος Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Άγγελου Άννινου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης της Λωζάνης από την Τουρκία
Μεταγραφή τηλεγραφήματος υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Άγγελο Άννινο, σχετικά με τον εκτοπισμό Ποντίων , 9.3.1923
Μεταγραφή τηλεγραφήματος υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Άγγελο Άννινο, σχετικά με τον εκτοπισμό Ποντίων