Αρχείο GSA-IAM_PHO014 - Συλλογή καρτ-ποστάλ Μικρασιατικής εκστρατείας

Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Θέσις πυροβόλου εις Κιζίλ Νταγ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Πολυβόλον εν ώρα μάχης" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Παρατηρητήριον" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Πυροβολικόν έτοιμον προς δράσιν εις Κιζίλ Νταγ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μπάνιο στο Γάλλο ποταμό" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Δια μέσου των τοπείων της Ανατολής" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Όμιλος στρατιωτών διασκεδάζων" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Το σφάξιμο των πασχαλινών αμνών" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Συσσίτιον Τσολιάδων" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "ΙΙ Μεραρχία. Τα απρόοπτα της εκστρατείας" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Στρατιώται VII Μερ. αναπαυόμενοι εντός δάσους" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "VII Μεραρχία. Προετοιμασία Πασχαλινών αμνών" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Οι τάφοι των ηρώων μας επί του Καλέ - Γκρόττο" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Κατασκευή οδού" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Συνεργείον τοπογραφικού τμήματος" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Κατασκευή γεφύρας" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Γέφυρα επί του Καρά - Σου εις Νταμλάρ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Κατασκευή γεφύρας παρά το Τσακίρ - Χαν" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Κατασκευή προχείρου γεφύρας επί του Σαγγαρίου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Γέφυρα επί του ποταμού Πουρσάκ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα:"Φρούρησις γεφύρας" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Οι σύροντες βούβαλοι τους αραμπάδες της Μεραρχίας&... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ώραι αναψυχής" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Το Στρατηγείον Α' Σώματος Στρατού εις Ακ-Μπουνάρ&q... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα: "Καρά - Παζάρ. Συγκέντρωσις αξιωμ. Χ Μεραρχίας την Π... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Στρατηγείον Σμύρνης" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ο αρχιστρ. Παρασκευόπουλος μετά συμμάχων ανωτ. αξι... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Η Α.Υ. ο Διάδοχος εις τον Σταθμόν Διοικήσεως Τουλο... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Βυζαντινή Εκκλησία εν Αγιάζ-Ίν" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Σεϊντί-Γαζή" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μερική άποψις Σεϊντί-Γαζή" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Από την κοιλάδα του Μαιάνδρου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Αγιασουλούκ. Πύλη Διωγμού" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "ΧΙΙΙ Μεραχία" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Πετάλωμα ημιόνου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα: "Δορύλαιον. Παρέλασις Γ' Σώματος  Στρατού" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Κατάληψις δια της λόγχης εχθρικών χαρακωμάτων" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Βαϊντήρι. Τούρκοι εορτάζοντες" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Σεϊντί-Γαζή" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Εσκί-Σεχίρ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Άποψις Ν. Εφέσου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μεταφορά τραυματιών" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "ΙΧ Μικτόν απόσπασμα. Μεταφορά βαρέως τραυματίου πρ... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Από τας φυσικάς καλλονάς του Εσκί-Σεχίρ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Διμοιρία εν μάχη" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Παρατηρητήριον" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ευζωνοχώριον. Ο Συν/χης κ. Ν. Πλαστήρας" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ο Συν/χης Πλαστήρας συνομιλών με Τούρκους μουχτάρι... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ιατρική επίσκεψις στα χαρακώματα" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ιατρική επίσκεψις εν Νοσοκομείω" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Οδεμήσι. Τουρκικός χορός" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Τύπος Ανατολίτου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Εις τον Σαγγάριον" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ερείπια Ελλ. Ναού εν Εφέσω" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Άποψις Π. Εφέσου (Αγιασουλούκ)" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Παρά την πόλιν του Μήδα παλαιοί τάφοι" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Καταστραφείσα υπό των Τούρκων γέφυρα κατά την υποχ... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Χριστιανικόν μοναστήριον μεταβληθέν υπό των Τούρκω... Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Γράμμα από την αγαπητικιά" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Από τας προφυλακάς" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μερική άποψις Σεϊντή Γαζή" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Γράμμα καθ' υπαγόρευσιν" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Στη σκοπιά. Σκοπός θερμαινόμενος" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Μετά την πορείαν γενική καθαριότης" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Το βάψιμο των αυγών του Πάσχα" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Αξιωμ και οπλίται συνδιασκεδάζοντες το Πάσχα" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Διοικητήριον Μαγνησίας" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Από την κοιλάδα του Μαιάνδρου" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ο ποταμός Πουρσάκ" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ο Σαγγάριος" Ασπρόμαυρο επιστολικό δελτάριο με θέμα : "Ερείπια Σάρδεων"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GSA-IAM_PHO014

Τίτλος

Συλλογή καρτ-ποστάλ Μικρασιατικής εκστρατείας

Ημερομηνία(ες)

  • [Ιούνιος 1922] (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

74 επιστολικά δελτάρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Οι εκδότες Αλέπαντος & Κότσιφας, με έδρα στην οδό Σταδίου 59, Αθήνα, εξέδωσαν πολεμικά επιστολικά δελτάρια με σκοπό την κάλυψη της ζωής των Ελλήνων στρατιωτών κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία. Αποτύπωσαν στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των στρατιωτών, τις πολεμικές επιχειρήσεις ή τοπία από τη Μικρά Ασία. Σκοπός των δελταρίων ήταν η «Επίσημη Πολεμική Έκθεση», που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1922 από τη Χαρτογραφική Υπηρεσία της Στρατιάς. Αποτυπώνεται η «καλή» πλευρά της ζωής των στρατιωτών με ήρεμα τοπία και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο μέτωπο, ενώ οι επιχειρησιακές λήψεις ήταν πιθανότατα σκηνοθετημένες.

ΠΗΓΗ: https://www.skroutz.gr/s/127902/Η-μικρασιατική-εκστρατεία-Όπως-την-αφηγούνται-τα-επιστολικά-δελτάρια-των-εκδοτών-Αλέπαντου-και-Κότσιφα.html#description

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Συλλογή 74 ασπρόμαυρων επιστολικών δελταρίων (cartes postales) με θέμα τη Μικρασιατική εκστρατεία, που απεικονίζουν στρατιωτικά στιγμιότυπα της καθημερινότητας και τοπία της Ανατολής.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Γαλλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στην πίσω πλευρά αναγράφεται σε όλα τα δελτάρια "Εκ της επισήμου πολεμικής εκθέσεως".

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες