Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

IATE

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Τράπεζας

Πεδίο επικοινωνίας

 

Βασιλοπούλου, Αντιγόνη Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 21

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10250

Τηλέφωνο

2103203530

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η αναγνώριση της αξίας του αρχειακού υλικού και η ανάγκη διάσωσής του οδήγησαν τη Διοίκηση το 1999 στην απόφαση να συγκροτήσει Ιστορικό Αρχείο, το οποίο λειτούργησε το 2002 ως Υπηρεσία και σήμερα αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης "Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης" (ΚΕΠΟΕΤ).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο περιλαμβάνει αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς στο ακαδημαϊκό και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τα αρχεία της Τράπεζας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Αποφάσεις της Διοίκησης και υλικό σχετικό με τις εργασίες και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας,
Γενικό Αρχείο (υπό εισαγωγή)
Αρχεία Φυσικών Προσώπων :
Αρχείο του Εμμανουήλ Τσουδερού 1924-1947
Αρχείο του Κυριάκου Βαρβαρέσου 1939-1956
Αρχείο του Ξενοφώντος Ζολώτα 1904-2004
Αρχείο του Γεωργίου Μαντζαβίνου 1906-1955
Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου 1918-2003
Αρχείο φωτογραφιών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Οι περιγραφές των αρχείων Ε. Τσουδερού, Κ. Βαρβαρέσου, Γ. Μαντζαβίνου, Ξ. Ζολώτα και Γ. Πεσμαζόγλου είναι διαθέσιμες.

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 21
Αθήνα, Αττική 10250