Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

IATE

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Τράπεζας

Περιοχή επαφής

 

Βασιλοπούλου, Αντιγόνη Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 21

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10250

Τηλέφωνο

2103203530

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η αναγνώριση της αξίας του αρχειακού υλικού και η ανάγκη διάσωσής του οδήγησαν τη Διοίκηση το 1999 στην απόφαση να συγκροτήσει Ιστορικό Αρχείο, το οποίο λειτούργησε το 2002 ως Υπηρεσία και σήμερα αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης "Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης" (ΚΕΠΟΕΤ).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο περιλαμβάνει αρχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς στο ακαδημαϊκό και το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τα αρχεία της Τράπεζας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Αποφάσεις της Διοίκησης και υλικό σχετικό με τις εργασίες και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας,
Γενικό Αρχείο (υπό εισαγωγή)
Αρχεία Φυσικών Προσώπων :
Αρχείο του Εμμανουήλ Τσουδερού 1924-1947
Αρχείο του Κυριάκου Βαρβαρέσου 1939-1956
Αρχείο του Ξενοφώντος Ζολώτα 1904-2004
Αρχείο του Γεωργίου Μαντζαβίνου 1906-1955
Αρχείο Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου 1918-2003
Αρχείο φωτογραφιών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Οι περιγραφές των αρχείων Ε. Τσουδερού, Κ. Βαρβαρέσου, Γ. Μαντζαβίνου, Ξ. Ζολώτα και Γ. Πεσμαζόγλου είναι διαθέσιμες.

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 21
Αθήνα, Αττική 10250