Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΔΙΣ

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Θαλού και Πιττακού 10

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 58

Τηλέφωνο

2103221747, 2106552701

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) είναι οργανική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), υπάγεται στον Α’ Υπαρχηγό του ΓΕΣ και αποτελεί το αρμόδιο συμβουλευτικό όργανο του ΓΕΣ για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ιστορία του Στρατού.

Η ΔΙΣ έχει ως κύρια δραστηριότητα τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διατήρηση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την ιστορία των πολεμικών περιόδων του νεότερου ελληνικού κράτους, με απώτερο στόχο τη συγγραφή και έκδοση τόσο της πολεμικής ιστορίας όσο και της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού Στρατού.

Οι εκδόσεις της, στο σύνολό τους, αποτελούν το πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής πολεμικής ιστορίας και καλύπτουν, τουλάχιστον από τη στρατιωτική πλευρά, σχεδόν όλα τα ιστορικά γεγονότα από το 1897 και έπειτα, που σημάδεψαν την πορεία της νεότερης Ελλάδας.

Η συμβολή της ΔΙΣ στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, μέσω του συγγραφικού της έργου, έχει τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, οι υπόλοιπες δραστηριότητές της, με γνώμονα την προαγωγή της έρευνας και την αναγκαιότητα της προστασίας και διατήρησης της αρχειακής κληρονομιάς, αναδεικνύουν τη ΔΙΣ ως έναν από τους πιο αξιόπιστους φορείς στους τομείς δράσης της.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) καλύπτει την ιστορία των πολεμικών περιόδων του ελληνικού έθνους από το 1897 μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα αρχεία του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, του Μακεδονικού Αγώνα (1904–1908), του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914–1918), των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (1914), της Εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919), της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919–1922), του Μεσοπολέμου, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1939–1945), της Εθνικής Αντίστασης (1941–1944), της Μέσης Ανατολής (1941–1944), του Εμφυλίου Πολέμου (1946–1949) και του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα (1950–1955).

Επίσης, περιλαμβάνει τα αρχεία της συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στις Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ (Σομαλία, Βοσνία, Κόσοβο, Αλβανία, Σκόπια, Αφγανιστάν, κ.λπ.), της οργάνωσης και της δράσης του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο μετά το 1950, καθώς και περισσότερα από σαράντα προσωπικά αρχεία πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων.

Το αρχείο αποτελείται από περίπου 2,5 εκ. έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του (1,5 εκ. έγγραφα) είναι ήδη ψηφιοποιημένο και καταγεγραμμένο σε βάση δεδομένων και είναι πλήρως προσβάσιμο στο τοπικό δίκτυο της Διεύθυνσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3: «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ακόμη 670.000 σελίδων αρχειακού υλικού, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο και μέσω του διαδικτύου. Άμεσο στόχο της Διεύθυνσης αποτελεί η διάθεση του συνόλου των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου και ο συνεχής εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σε καθημερινή βάση, με νέα τεκμήρια.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Θαλού και Πιττακού 10
Αθήνα, Αττική 105 58