Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχειοφυλακείο Αγιάς

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AGI

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχειοφυλακείο Αγιάς

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Αγιάς

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μεταξοχώρι

Τοποθεσία

Αγιά

Περιοχή

Λάρισα

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

40003

Τηλέφωνο

24940 23998

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα 1978 το με το Π.Δ.496 (ΦΕΚ 106 / 27- 6 - 1978 ) ιδρύθηκε στην Αγιά αρχειακή υπηρεσία με τον τίτλο "Μόνιμο Τοπικό Αρχείο Αγιάς" και ήταν το πρώτο που λειτούργησε στο Νομό Λάρισας. Τις λειτουργικές δαπάνες του Αρχείου ανέλαβε καταρχήν ο Μορφωτικός Σύλλογος, ενώ η Κοινότητα Αγιάς ανέλαβε τη στέγασή του. Η πρώτη εγκατάσταση του Αρχείου έγινε σε χώρο του οικήματος που δώρισε ο αγιώτης βουλευτής Δημήτριος Καρδάρας, για να στεγαστεί η Κοινοτική Βιβλιοθήκη της Αγιάς. Το 1991 με το νόμο 1946 το Αρχείο εντάχθηκε στο δίκτυο των περιφερειακών αρχείων και μετονομάστηκε σε Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Αγιάς με αρμοδιότητες που κάλυπταν την επαρχία Αγιάς (σήμερα τους δήμους Αγιάς, Λακέρειας, Ευρυμενών, Μελιβοίας).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εξέλιξη και λειτουργία του αρχείου έγινε με την παραχώρηση από το Δήμο Αγιάς (με την υπ' αρ.28/8-3-2001 απόφασή του) ενός κτηρίου 400 τ.μ.(πρώην Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου) για τη μόνιμη στέγαση του Αρχείου, που περιλαμβάνει ειδικό χώρο εκθεμάτων, αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, αρχειοστάσια, και γραφεία. Επιπλέον με την υπ' αρ.17/27-2-2013 απόφαση παραχωρήθηκε και το κτήριο του παλιού σχολείου του Αετολόφου (200 τ.μ.) που περιλαμβάνει χώρο εκθεμάτων και αρχειοστάσια.

Συλλογές

Διοικητικά
Εκπαιδευτικά
Δικαστικά
Δημοτικά
Εκκλησιαστικά
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στο Τοπικό Αρχείο Αγιάς λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. Αγιάς. Το Αρχείο κάθε χρόνο εμπλουτίζει με αγορές και μικρές δωρεές τη βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των ερευνητών που το επισκέπτονται. Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά, αλλά και παιδαγωγικά θέματα ή θεματικές ενότητες που σχετίζονται με κύκλους δραστηριοτήτων της υπηρεσίας. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μεταξοχώρι
Αγιά, Λάρισα
GR 40003