Εμφανίζει 7 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

6 αποτελέσματα με ψηφιακά αντικείμενα Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αντικείμενα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Γαλατά

  • GRGSA-AIT EDU. 169
  • Αρχείο
  • 1934-1991

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Σχολικού Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελοι πιστοποιητικών σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Νέου Γαλατά