Εμφανίζει 2626 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Τάξη τυφλών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα...
Τάξη τυφλών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος με τη δασκάλα τους στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος με τη δασκάλα τους στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος με τη δασκάλα τους στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος με τη δασκάλα τους στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Κωφάλαλα παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Τάξη τυφλών παιδιών  υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στ...
Τάξη τυφλών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Τάξη τυφλών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά ...
Τάξη τυφλών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών
Τάξη κωφάλαλων ορφανών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Α...
Τάξη κωφάλαλων ορφανών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (2)
Ορφανά υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς  Αντολής στα Παλαιά Ανάκτ...
Ορφανά υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Αντολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών
Τάξη κωφάλαλων ορφανών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Α...
Τάξη κωφάλαλων ορφανών παιδιών υπό τη φροντίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής στα Παλαιά Ανάκτορα Αθηνών (1)
Πρόσκληση εκλεκτόρων για τις αρχαιρεσίες της Δημογεροντίας της ελληνορθόδοξης κοινότητας Αδάνων
Πρόσκληση εκλεκτόρων για τις αρχαιρεσίες της Δημογεροντίας της ελληνορθόδοξης κοινότητας Αδάνων
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (1)
Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (1)
Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς την Εφοροδημογεροντία Τρίγλιας (1)
Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς την Εφοροδημογεροντία Τρίγλιας (1)
Προικοσύμφωνο από τον κώδικα διαθηκών και προικοσυμφώνων της Μητροπόλεως Ηρακλείας και Ραιδεστού
Προικοσύμφωνο από τον κώδικα διαθηκών και προικοσυμφώνων της Μητροπόλεως Ηρακλείας και Ραιδεστού
Κτητορικός Κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) στον οποιο καταγράφονται τα ον...
Κτητορικός Κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) στον οποιο καταγράφονται τα ονόματα των συνδρομητών υπέρ της Μονής και της παρ' αυτής Σχολής
Βιβλίο απογραφής των ελληνορθοδόξων κατοίκων της κοινότητας Πόρου Ικονίου (2)
Βιβλίο απογραφής των ελληνορθοδόξων κατοίκων της κοινότητας Πόρου Ικονίου (2)
Πληθυσμιακή στατιστική της επαρχίας Νεοκαισάρειας
Πληθυσμιακή στατιστική της επαρχίας Νεοκαισάρειας
Έγγραφο της Ανώτατης Διεύθυνσης Προσφύγων προς την Υπηρεσία Προσφύγων Γενικής Διοίκησης Θράκης σχ...
Έγγραφο της Ανώτατης Διεύθυνσης Προσφύγων προς την Υπηρεσία Προσφύγων Γενικής Διοίκησης Θράκης σχετικά με χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε τυφλό πρόσφυγα εκ Πόντου
Επιστολή κατοίκου στο συνοικισμό Δουργούτι προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με παροχή ξυλ...
Επιστολή κατοίκου στο συνοικισμό Δουργούτι προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με παροχή ξυλείας για την κατασκευή ενός δωματίου
Χειρόγραφη σημείωση της αρνητικής απάντησης από την Ανώτατη Διεύθυνση Προσφύγων στο αίτημα του πρ...
Χειρόγραφη σημείωση της αρνητικής απάντησης από την Ανώτατη Διεύθυνση Προσφύγων στο αίτημα του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου για μετεγκατάστασή του
Απάντηση της Ανώτατης Διεύθυνσης Προσφύγων προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με αδυνα...
Απάντηση της Ανώτατης Διεύθυνσης Προσφύγων προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος μετεγκαστάστασης του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου
Αίτημα του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου από Τρίγωνα Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως όπως με...
Αίτημα του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου από Τρίγωνα Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως όπως μετεγκατασταθεί σε προσφυγικό οίκημα στην περιοχή Ποδονίφτη Αττικής με την άπορη οικογένειά του (2)
Αίτημα του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου από Τρίγωνα Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως όπως με...
Αίτημα του πρόσφυγα Γρ. Παπαπέτρου από Τρίγωνα Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως όπως μετεγκατασταθεί σε προσφυγικό οίκημα στην περιοχή Ποδονίφτη Αττικής με την άπορη οικογένειά του (1)
Πιστοποιητικό της Επιτροπής Προσφύγων των Κοινοτήτων Τρίγωνα Πλαγιάς υτποδιοικήσεως Πλωμαρίου με ...
Πιστοποιητικό της Επιτροπής Προσφύγων των Κοινοτήτων Τρίγωνα Πλαγιάς υτποδιοικήσεως Πλωμαρίου με επισυναπτόμενη φωτογραφία άπορης προσφυγικής οικογένειας
Αίτηση κατοίκων παραπηγμάτων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με ζητήματα στ...
Αίτηση κατοίκων παραπηγμάτων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με ζητήματα στέγασης (2)
Αίτηση κατοίκων παραπηγμάτων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με ζητήματα στ...
Αίτηση κατοίκων παραπηγμάτων Θεσσαλονίκης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με ζητήματα στέγασης (1)
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήν...
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά ...
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό
Σχέδιο συγχαρητήριας επιστολής του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Αρχηγό Στόλου για την υποστή...
Σχέδιο συγχαρητήριας επιστολής του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Αρχηγό Στόλου για την υποστήριξη στην επίτευξη της ειρήνης
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά γι...
Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο τ...
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο της οποίας υποβλήθηκε από τον πρόεδρό της στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (3)
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο τ...
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο της οποίας υποβλήθηκε από τον πρόεδρό της στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (2)
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο τ...
Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων για το τελευταίο τρίμηνο 1924 αντίτυπο της οποίας υποβλήθηκε από τον πρόεδρό της στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (1)
Εμπιστευτικό έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και υπουργό περιθάλψεως σχετικά μ...
Εμπιστευτικό έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και υπουργό περιθάλψεως σχετικά με επιτακτική ανάγκη περίθαλψης προσφύγων
Βασιλικό Διάταγμα "περί ιδρύσεως νοσοκομείων προσφύγων και απόρων ιδιωτών πασχόντων εκ κοινώ...
Βασιλικό Διάταγμα "περί ιδρύσεως νοσοκομείων προσφύγων και απόρων ιδιωτών πασχόντων εκ κοινών νοσημάτων"
Εμπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατία...
Εμπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με έλληνες αιχμαλώτους στην Τουρκία (2)
Εμπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατία...
Εμπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με έλληνες αιχμαλώτους στην Τουρκία (1)
Φύλλο εφημερίδας "Νέα Ημέρα" σχετικά με έλληνες αιχμαλώτους στην Τουρκία
Φύλλο εφημερίδας "Νέα Ημέρα" σχετικά με έλληνες αιχμαλώτους στην Τουρκία
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικ...
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης (3)
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικ...
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης (2)
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικ...
Αίτηση συζύγου Έλληνα αιχμαλώτου στην Τουρκία και εξαφανισθέντος προς την Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κοζάνης (1)
Χάρτης διάταξης των ελληνικών και των τουρκικών δυνάμεων στη Θράκη και τη Μικρά Ασία
Χάρτης διάταξης των ελληνικών και των τουρκικών δυνάμεων στη Θράκη και τη Μικρά Ασία
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ, Nadejda, Potchine» που είχαν επιταχθεί για τη μεταφορά Ελλήνων και Ρώσων προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη και τον Πειραιά» (1)
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων (2)
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων (1)
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγ...
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγων» (2)
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγ...
Σχέδιο τροποποίησης του νομοθετικού Διατάγματος «Περί οργανώσεως της Ανωτάτης Διευθύνσεως Προσφύγων» (1)
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την καταβολή...
Επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την καταβολή ποσού 30.000 ελβετικών φράγκων σχετικά με έξοδα συντήρησης της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνδιάσκεψη της Λωζάννης
Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού και πληρωμής αποζημιώσεως γηπέδων και ακινήτων απαλλοτριοθέν...
Νομοθετικό Διάταγμα «περί κανονισμού και πληρωμής αποζημιώσεως γηπέδων και ακινήτων απαλλοτριοθέντων ή καταληφθέντων προς ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών ή οικημάτων εν Θράκη»
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (3)
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (2)
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορη...
Αίτηση του υποδεκανέα Λεωνίδα Λαμπύρη προς το Υπουργείο Περιθάλψεως με την οποία ζητά να του χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα λόγω προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν κατά την παραμονή του για 4,5 χρόνια στο μέτωπο της Μικράς Ασίας (1)
Βεβαίωση ιατρού για νόσηση τέως λοχία του ελληνικού στρατού από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικ...
Βεβαίωση ιατρού για νόσηση τέως λοχία του ελληνικού στρατού από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Αίτηση του Κυριάκου Ευσταθιάδη, πρόσφυγα από τον Πόντο και τέως λοχία του ελληνικού στρατού, με τ...
Αίτηση του Κυριάκου Ευσταθιάδη, πρόσφυγα από τον Πόντο και τέως λοχία του ελληνικού στρατού, με την οποία ζητά τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος λόγω της νόσησής του από ελονοσία κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για ...
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για την περίθαλψη προσφύγων από περιοχές του Καυκάσου και Αντικαυκάσου (2)
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για ...
Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για την περίθαλψη προσφύγων από περιοχές του Καυκάσου και Αντικαυκάσου (1)
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας...
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Ειδικού Δικαστικού Αρχείου Μ. Ασίας (2)
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας...
Έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου στο οποίο μεταξύ άλλων εγκρίνεται πίστωση για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Ειδικού Δικαστικού Αρχείου Μ. Ασίας (1)
Τηλεγράφημα του Αλέξανδρου Πάλλη σχετικά με το διορισμό του ως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως για τ...
Τηλεγράφημα του Αλέξανδρου Πάλλη σχετικά με το διορισμό του ως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως για τη διαχείριση των προσφυγικών ζητημάτων στην Κωνσταντινούπολη
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης γι...
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε αναπήρους και οικογένειες θυμάτων πολέμου
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο «Περί αποζημιώσεως των πλοίων ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ, Nadejda, Potchine» που είχαν επιταχθεί για τη μεταφορά Ελλήνων και Ρώσων προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη και τον Πειραιά» (1)
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση ποσού για τη...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση ποσού για την κάλυψη δαπανών της Ύπατης Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως
Έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης στον Β. Δεν...
Έγγραφο του Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης στον Β. Δενδραμή, Δ/ντή της Ελληνικής Γραμματείας στην Κοινωνία των Εθνών για εκτύπωση φυλλαδίων περί του εκτοπισμού Χριστιανών από την Τουρκία και των δεινών του Ποντιακού Ελληνισμού
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης προς την Α...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση πίστωσης προς την Αρμοστεία Κωνσταντινουπόλεως για δαπάνες σχολείων Κων/λεως και Μικρασίας κατά το σχολικό έτος 1921-1922
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών για έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγώ...
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών για έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Χειρόγραφο πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Χειρόγραφο πρακτικό έγκρισης πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης στη...
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης στην επί των Ευαγών Σκοπών Επιτροπή
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης γι...
Έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε αναπήρους και οικογένειες θυμάτων πολέμου
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας...
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας «τριχίνων ψηκτρών» για τον εφοδιασμό των εμπόλεμων μονάδων του στρατεύματος (2)
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας...
Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προμήθειας «τριχίνων ψηκτρών» για τον εφοδιασμό των εμπόλεμων μονάδων του στρατεύματος (1)
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικ...
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικήσεως Θράκης (2)
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικ...
Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο ανατίθεται στον Χ. Βοζίκη η πολιτική διοίκηση της περιφέρειας διοικήσεως Θράκης (1)
Ορκοδοσία του Δημητρίου Γούναρη ως Προέδρου της Κυβερνήσεως
Ορκοδοσία του Δημητρίου Γούναρη ως Προέδρου της Κυβερνήσεως
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (2)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (2)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (1)
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του Ν. Τριανταφυλλάκου ως Ύπατου Αρμοστή Κωνσταντινούπολης (1)
Τηλεγραφική αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υπο...
Τηλεγραφική αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της ...
Ο υπουργός των Στρατιωτικών Νικόλαος Θεοτόκης υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας για προμήθεια υποσαγμάτων
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (4)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (3)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνο...
Σχέδιο ανακοίνωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του β...
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του β...
Ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επι...
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου (2)
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επι...
Χειρόγραφο κείμενο της Αντιβασίλισσας Όλγας σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της έως την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου (1)
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού...
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτο...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με το διορισμό του Αριστείδη Στεργιάδη στη θέση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη
Αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Αίτηση της Στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για προμήθεια υποσαγμάτων
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση (26.11.1920) της νέας Βουλής που σχηματίστηκε μ...
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύγκληση (26.11.1920) της νέας Βουλής που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ως Προέδρου του υπουργικού Συμβουλίου στον Υπ...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ως Προέδρου του υπουργικού Συμβουλίου στον Υπουργό επί των Οικονομικών, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, και ως Υπουργού επί των Εξωτερικών στον υπουργό Γεωργίας, Γ. Μπαλτατζή
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου στον Πέτρο...
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου στον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, υπουργό επί του Επισιτισμού και προσωρινά επί των Οικονομικών
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 5. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, ...
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 5. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, υδροχρωματισμό του διδακτηρίου κ.λπ.
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 4. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, ...
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 4. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, υδροχρωματισμό του διδακτηρίου κ.λπ.
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ 3. Πληροφορίες για αρχική στέγαση, ανέγερση του διδακτηρίου το ...
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ 3. Πληροφορίες για αρχική στέγαση, ανέγερση του διδακτηρίου το 1929-1931, τους χρηματοδοτικούς πόρους κ.λπ.
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου με πληροφορίες για την ίδρυση και τη λειτουργία του από το 1924, εξώ...
Βιβλίο ιστορίας του σχολείου με πληροφορίες για την ίδρυση και τη λειτουργία του από το 1924, εξώφυλλο
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (2)
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (2)
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (1)
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (1)
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 9 (2)
Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 9 (2)
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 2626