Εμφανίζει 2791 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση  του Σωματείου Κατοίκων Κάτω Χαλανδρίου προς τον Αλέξανδρο Νικολαΐδ...
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου Κατοίκων Κάτω Χαλανδρίου προς τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο του Προσφυγικού Συνοικισμού
Αίτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς τη Διεύθυνση Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με ...
Αίτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς τη Διεύθυνση Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με αναστολή προηγούμενης απόφασης που αφορά σε περουσιακά στοιχεία
Στοιχεία της οικογένειας Αλέξανδρου Νικολαΐδη στη γαλλική γλώσσα
Στοιχεία της οικογένειας Αλέξανδρου Νικολαΐδη στη γαλλική γλώσσα
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στ...
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στο έντυπο της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (4)
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στ...
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στο έντυπο της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (3)
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στ...
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στο έντυπο της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (2)
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στ...
Δήλωση εκκαθαρίσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του Αλέξανδρου Νικολαΐδη όπως αποτυπώνεται στο έντυπο της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών (1)
Βεβαίωση της οικογένειας Νικολαΐδη από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ρώσων ...
Βεβαίωση της οικογένειας Νικολαΐδη από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ρώσων προσφύγων στην Ελλάδα
Εγγραφή στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Νεαπολιτών
Εγγραφή στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Νεαπολιτών
Υπεύθυνη δήλωση Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς την Υπηρεσία Ανταλλαγής (2)
Υπεύθυνη δήλωση Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς την Υπηρεσία Ανταλλαγής (2)
Υπεύθυνη δήλωση Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς την Υπηρεσία Ανταλλαγής (1)
Υπεύθυνη δήλωση Αλεξάνδρας Νικολαΐδου προς την Υπηρεσία Ανταλλαγής (1)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Καισαρείας (2)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Καισαρείας (2)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Καισαρείας (1)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Καισαρείας (1)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (3)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (3)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (2)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (2)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (1)
Πράξη Εκτιμητικής Επιτροπής επαρχίας Νικομήδειας (1)
Αποδεικτικό παραλαβής παράγκας, επίπλων και σκευών για ταπητουργείο
Αποδεικτικό παραλαβής παράγκας, επίπλων και σκευών για ταπητουργείο
Πιστοποιητικό εγγραφής του Υποπροξενείου της Ισπανίας στη Μερσίνα
Πιστοποιητικό εγγραφής του Υποπροξενείου της Ισπανίας στη Μερσίνα
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Διαβατήριο Αλέξανδρου Νικολαΐδη
Διαβατήριο Αλέξανδρου Νικολαΐδη
Διαβατήριο Αλέξανδρου Νικολαΐδη
Διαβατήριο Αλέξανδρου Νικολαΐδη
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Εταιρικό σύμφωνο για δημιουργία συνεταιρισμού
Εταιρικό σύμφωνο για δημιουργία συνεταιρισμού
Πιστοποιητικό γεννήσεως και βαπτίσεως από την Ιερά Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μερσίνης
Πιστοποιητικό γεννήσεως και βαπτίσεως από την Ιερά Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μερσίνης
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με αύξηση μηνιαίου επιδόματος
Έγγραφο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με αύξηση μηνιαίου επιδόματος
Άδεια παραμονής από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Συρία
Άδεια παραμονής από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Συρία
Άδεια γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Άδεια γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Έγγραφο εμπορικής δραστηριότητας
Χάρτης των νότιων συνόρων της Τουρκίας στην Ασία
Χάρτης των νότιων συνόρων της Τουρκίας στην Ασία
Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας με την περιοχή των στενών, της Σμύρνης και των νησιών του Αιγαίου
Χάρτης της Ευρωπαϊκής Τουρκίας με την περιοχή των στενών, της Σμύρνης και των νησιών του Αιγαίου
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον δήμο Σουφλίου
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον δήμο Σουφλίου
Δελτίο απογραφής της Διεύθυνσης Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων στον συνοικισμό Σουφλίου
Δελτίο απογραφής της Διεύθυνσης Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων στον συνοικισμό Σουφλίου
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγα (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγα (2)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγα (1)
Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκαταστάσεως πρόσφυγα (1)
Κτηματολογικό διάγραμμα αστικού προσφυγικού συνοικισμού Σουφλίου (απόρων)
Κτηματολογικό διάγραμμα αστικού προσφυγικού συνοικισμού Σουφλίου (απόρων)
Κάτοψη οικίας στον συνοικισμό Σουφλίου
Κάτοψη οικίας στον συνοικισμό Σουφλίου
Πιστοποιητικό του δήμου Σουφλίου όπως χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την οριστική αποκατάστ...
Πιστοποιητικό του δήμου Σουφλίου όπως χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την οριστική αποκατάσταση της οικογένειας του αιτούντος
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης  για αστική αποκατάσταση
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης για αστική αποκατάσταση
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης σχετικά με χορήγηση προσφυγικού...
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης σχετικά με χορήγηση προσφυγικού οικήματος για αστική αποκατάσταση (2)
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης σχετικά με χορήγηση προσφυγικού...
Αίτηση πρόφυγα προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αλεξανδρούπολης σχετικά με χορήγηση προσφυγικού οικήματος για αστική αποκατάσταση (1)
Έγγραφο του Γραφείου Λαϊκής Κατοικίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Έβρου σχετικά με υποβολή δι...
Έγγραφο του Γραφείου Λαϊκής Κατοικίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Έβρου σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την παραχώρηση οικήματος σε πρόσφυγα
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (6)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (6)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (5)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (5)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (4)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (4)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (3)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (3)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (2)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (2)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (1)
Βιβλίο μητρώου αρρένων δήμου Αλεξανδρούπολης με εγγραφές προσφύγων πολιτών (1)
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από Κιρισχανά Αδριανούπολης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από Κιρισχανά Αδριανούπολης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Κερασούντα
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Κερασούντα
Μητρώο δημοδιδασκάλου από την Αίνο Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλου από την Αίνο Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αίνο Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αίνο Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Τυρολόη Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Τυρολόη Ανατολικής Θράκης
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Καισάρεια
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Καισάρεια
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από τη Νικομήδεια Μικράς Ασίας
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από τη Νικομήδεια Μικράς Ασίας
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αδριανούπολη
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αδριανούπολη
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αδριανούπολη
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αδριανούπολη
Μητρώου δημοδιδασκάλου από την Τραπεζούντα
Μητρώου δημοδιδασκάλου από την Τραπεζούντα
Μητρώο δημοδιδασκάλου από τη Μικρά Ασία
Μητρώο δημοδιδασκάλου από τη Μικρά Ασία
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αγία Παρασκευή Κρήνης Μικράς Ασίας
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από την Αγία Παρασκευή Κρήνης Μικράς Ασίας
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από τη Σμύρνη
Μητρώο δημοδιδασκάλισσας από τη Σμύρνη
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Διδυμοτείχου για την περίθαλψη απόρων προσφύγων
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Διδυμοτείχου για την περίθαλψη απόρων προσφύγων
Έγγραφο της Νομαρχίας Έβρου για τον Προσφυγικό Σύλλογο Θρακών Μικρασιατών Διδυμοτείχου
Έγγραφο της Νομαρχίας Έβρου για τον Προσφυγικό Σύλλογο Θρακών Μικρασιατών Διδυμοτείχου
Έγγραφο του Συνεργείου Ερεύνης Ανταλλαξίμων Κτημάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης της...
Έγγραφο του Συνεργείου Ερεύνης Ανταλλαξίμων Κτημάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης της Διεύθυνσης Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας
Υπεύθυνη Δήλωση πρόσφυγα από το Κιουπλί σχετικά με την αγροτική αποκατάστασή τους στο χωριό Λαγην...
Υπεύθυνη Δήλωση πρόσφυγα από το Κιουπλί σχετικά με την αγροτική αποκατάστασή τους στο χωριό Λαγηνά Σουφλίου
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από την Ένωση Ποντίων Έβρου "Οι Αργοναύται"
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από την Ένωση Ποντίων Έβρου "Οι Αργοναύται"
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από την Κοινότητα Σαμοθράκης
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από την Κοινότητα Σαμοθράκης
Ενδεικτικό Εξατάξιου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από την Κεσσάνη
Ενδεικτικό Εξατάξιου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από την Κεσσάνη
Ενδεικτικό του Εξατάξιου Γυμνασίου Διδυμοτείχου σε μαθητή από τη Μακρά Γέφυρα
Ενδεικτικό του Εξατάξιου Γυμνασίου Διδυμοτείχου σε μαθητή από τη Μακρά Γέφυρα
Απολυτήριο Μεικτού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από την Ορεστιάδα
Απολυτήριο Μεικτού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από την Ορεστιάδα
Απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού σε μαθητή από τον Αίνο
Απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού σε μαθητή από τον Αίνο
Απολυτήριο του Α' Δημοτικού Σχολείου θηλέων Αλεξανδρούπολης σε μαθήτρια από τον Πόντο
Απολυτήριο του Α' Δημοτικού Σχολείου θηλέων Αλεξανδρούπολης σε μαθήτρια από τον Πόντο
Απολυτήριο του Α' Δημοτικού Σχολείου αρρένων Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από τη Μακρά Γέφυρα
Απολυτήριο του Α' Δημοτικού Σχολείου αρρένων Αλεξανδρούπολης σε μαθητή από τη Μακρά Γέφυρα
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας και απορίας σε μαθήτρια από την Αμισό προκειμένου να απαλλαγεί από...
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας και απορίας σε μαθήτρια από την Αμισό προκειμένου να απαλλαγεί από εκπαιδευτικά τέλη
Απολυτήριο του Πολυτάξιου Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σε μαθήτρια από την Αδριανο...
Απολυτήριο του Πολυτάξιου Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σε μαθήτρια από την Αδριανούπολη
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον Παμπροσφυγικό Σύλλογο στην Αλεξανδρούπολη
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον Παμπροσφυγικό Σύλλογο στην Αλεξανδρούπολη
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον Προσφυγικό Μικρασιατικό Σύνδεσμο Έβρου "Ο Φοίνιξ...
Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας από τον Προσφυγικό Μικρασιατικό Σύνδεσμο Έβρου "Ο Φοίνιξ"
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από τον Προσφυγικό Θρακικό Σύλλογο Αλεξανδρουπόλεως
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από τον Προσφυγικό Θρακικό Σύλλογο Αλεξανδρουπόλεως
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από τον Μικρασιατικό Προσφυγικό Σύλλογο Έβρου Αλεξανδρουπόλεως
Βεβαίωση προσφυγικής ιδιότητας από τον Μικρασιατικό Προσφυγικό Σύλλογο Έβρου Αλεξανδρουπόλεως
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1926-1927
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1926-1927
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1925-1926
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1925-1926
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1924-1925
Εγγραφές προσφύγων στο Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής για το σχολικό έτος 1924-1925
Υποβολή αντίγραφου τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς την Κοινωνία τ...
Υποβολή αντίγραφου τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς την Κοινωνία των Εθνών (2)
Υποβολή αντίγραφου τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς την Κοινωνία τ...
Υποβολή αντίγραφου τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς την Κοινωνία των Εθνών (1)
Αποκόμματα εφημερίδας 'Εσπερινή' σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα σχολεία από την ...
Αποκόμματα εφημερίδας 'Εσπερινή' σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα σχολεία από την παρατεινόμενη επίταξή τους
Κατάσταση των εισπραχθέντων ποσών υπέρ ενισχύσεως των προσφυγοπαίδων της Μικράς Ασίας από τους μα...
Κατάσταση των εισπραχθέντων ποσών υπέρ ενισχύσεως των προσφυγοπαίδων της Μικράς Ασίας από τους μαθητές του σχολείου αρρένων Βαθέος Σάμου
Βασιλικό διάταγμα για διενέργεια Πανελληνίου Εράνου υπέρ Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων ...
Βασιλικό διάταγμα για διενέργεια Πανελληνίου Εράνου υπέρ Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων στα οποία περιθάλπονται και μορφώνονται ορφανά πολέμου, απροστάτευτοι προσφυγόπαιδες και άποροι μαθητές
Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Περιθάλψεως περί Πανελληνίου Εράνου υπέρ Εθνικών Ορφα...
Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Περιθάλψεως περί Πανελληνίου Εράνου υπέρ Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων στα οποία περιθάλπονται και μορφώνονται ορφανά πολέμου, απροστάτευτοι προσφυγόπαιδες και άποροι μαθητές
Επιστολή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς το Υπουργείο Παιδείας περί διασώσεως μεγάλου μέρους τη...
Επιστολή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς το Υπουργείο Παιδείας περί διασώσεως μεγάλου μέρους της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Σμύρνης και περί ορισμού επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο (2)
Επιστολή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς το Υπουργείο Παιδείας περί διασώσεως μεγάλου μέρους τη...
Επιστολή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς το Υπουργείο Παιδείας περί διασώσεως μεγάλου μέρους της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Σμύρνης και περί ορισμού επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο (1)
Πίνακας προσφύγων μαθητών του 3ου γυμνασίου Πειραιά (2)
Πίνακας προσφύγων μαθητών του 3ου γυμνασίου Πειραιά (2)
Πίνακας προσφύγων μαθητών του 3ου γυμνασίου Πειραιά (1)
Πίνακας προσφύγων μαθητών του 3ου γυμνασίου Πειραιά (1)
Πίνακας προσφυγικών σχολείων περιφέρειας Αγρινίου
Πίνακας προσφυγικών σχολείων περιφέρειας Αγρινίου
Πίνακας προσφύγων δημοδιδασκάλων που υπηρετούν στην περιφέρεια Πειραιά
Πίνακας προσφύγων δημοδιδασκάλων που υπηρετούν στην περιφέρεια Πειραιά
Πίνακας ποσφυγικών σχολείων περιφέρειας Αθηνών
Πίνακας ποσφυγικών σχολείων περιφέρειας Αθηνών
Πίνακας προσφυγικών σχολείων περιφέρειας Χίου
Πίνακας προσφυγικών σχολείων περιφέρειας Χίου
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 2791