Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αμπελάς, Τιμολέων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 23/07
  • Μέρος
  • κυρίως 1913-1923

Από το μεγάλο αρχείο της οικογένειας Αμπελά-Τερέντσιο, ο φάκελος 24 αφορά τον Δημήτριο Αμπελά και περιλαμβάνει προσωπική και οικογενειακή αλληλογραφία από την περίοδο της στρατιωτικής υπηρεσίας του, μεταξύ άλλων και από το μέτωπο της Μικράς Ασίας.
Επίσης, στον υποφάκελο 24.8 περιλαμβάνονται:

  • Τεκμήρια και αντίγραφα τεκμηρίων (συχνά με το χέρι του Τιμ. Αμπελά, 1914-1923) από τη σταδιοδρομία του Δ. Αμπελά στο στρατό και κυρίως από την διεκδίκηση της αποκατάστασης της αρχαιότητάς του και της άρσης των συνεπειών προηγούμενης (1920) καταδίκης του από το στρατοδικείο (1922).
  • Φύλλα πορείας (1913).
  • Διαταγές που απευθύνονται στην IV μεραρχία πεζικού (1918) και σε στρατιωτικές μονάδες του μικρασιατικού μετώπου (1921-1922).
  • Διαταγές προς τον Δ. Αμπελά (1918), υποβολή παρακλήσεων (1922).
  • Ημερήσιες διαταγές με εύφημες μνείες του Δ. Αμπελά (1921-1922).
  • Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υλικού, αρχείων κ.λπ. (1913-1920).
  • Αποδείξεις παραλαβής ή προμήθειας στρατιωτικής ένδυσης και εξοπλισμού (1913-1921).

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια